Digitale mediaopvoeding

Zoeken

Digitale mediaopvoeding

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media dient een plaats te hebben in de opvoeding.
Mediaopvoeding is er op gericht zelfcontrole bij kinderen en jongeren te bevorderen om zo: 
1.    grenzen te stellen aan zichzelf,
2.    veilig om te gaan met media,
3.    selectief en doordacht media te gebruiken,
4.    deel te nemen aan de maatschappij.
Als ouder en opvoeder moet je inzetten op bewustmaking en begeleiding. Dit doe je door een evenwicht te zoeken in ‘sturen’ en ‘verbinden’. Mediaopvoeding gebeurt best binnen een liefdevolle relatie waarbij regels gehanteerd worden die passen bij de ontwikkeling van het kind. Enkel zo zullen kinderen en jongeren leren zelfstandig om te gaan met mediagebruik.

Soms zijn ouders en opvoeders hierin onzeker en kan het gezamenlijk nadenken met andere ouders en opvoeders een eerste steun betekenen.
De ouderavonden kunnen hierin betekenisgevend zijn via een mix tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Een ouderavond bevat steeds volgende deelthema’s:


Afhankelijk van o.a. de tijd, het publiek en de setting wordt een andere balans voorzien tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling. Daarnaast kunnen er op maat specifieke klemtonen gelegd worden o.a. wat betreft leeftijdsgroep kinderen en jongeren, soort mediagebruik. Ook focussen op kinderen met een beperking kan. 

De ouderavond is voldoende laagdrempelig en bovendien wetenschappelijk onderbouwd. Verwacht geen droge lezing maar wel een dynamisch gebeuren met een kleurige presentatie als houvast. Naast afbeeldingen, filmmateriaal en korte geschreven overzichten is er ruimte voor eigen ervaringen van het publiek en de spreker. Er kan zeker ook gelachen worden.

Spreker

Davy Nijs is als orthopedagoog geboeid door de synergie tussen sociale media en opvoeding. Bij UC Leuven-Limburg begeleidt hij hierover onderzoek en doceert hij. Daarnaast adviseert hij organisaties, verzorgt lezingen en trainingen en kruipt regelmatig in de pen. Davy Nijs is voorzitter van Link in de Kabel en zit onder meer in de stuurgroep van Mediawijs.be. Hij is vader van drie gamende en online aanwezige zonen.


Doelgroep

(Groot)ouders van kinderen basisonderwijs of secundair onderwijs.
Indien gewenst kan er ook een specifiek aanbod voor leerlingen zelf samengesteld worden voor tijdens de klasuren.  

Verplaatsingskosten

0,3575€/km vanuit Leuven
De spreker regelt dit rechtstreeks met de aanvrager.
(Bij een verplaatsing van langer dan een uur met de auto wordt 30€/extra verrekend per begonnen 30 minuten.)


Annulatiekost

20% van het factuurbedrag
(De prijs is onder voorbehoud van wijzigingen. Afhankelijk van de spreker kan de prijs wijzigen per schooljaar of kalenderjaar.)

Locatie

De locatie wordt bepaald door de aanvrager.


Wij zorgen voor:

computer

Jullie zorgen voor:

beamer en geluidsversterking

Medianest is het Vlaamse startpunt voor algemene vragen rond mediaopvoeding. Zij hebben ook interessant materiaal, op papier, en gratis. Dat kan je best zelf enkele weken voor de ouderavond doorgaat bestellen via https://mediawijs.be/bestellen.


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven