Digitale mediaopvoeding

Zoeken

Digitale mediaopvoeding

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media dient een plaats te hebben in de opvoeding.
Mediaopvoeding is er op gericht zelfcontrole bij kinderen en jongeren te bevorderen om zo: 
1.    grenzen te stellen aan zichzelf,
2.    veilig om te gaan met media,
3.    selectief en doordacht media te gebruiken,
4.    deel te nemen aan de maatschappij.
Als ouder en opvoeder moet je inzetten op bewustmaking en begeleiding. Dit doe je door een evenwicht te zoeken in ‘sturen’ en ‘verbinden’. Mediaopvoeding gebeurt best binnen een liefdevolle relatie waarbij regels gehanteerd worden die passen bij de ontwikkeling van het kind. Enkel zo zullen kinderen en jongeren leren zelfstandig om te gaan met mediagebruik.

Soms zijn ouders en opvoeders hierin onzeker en kan het gezamenlijk nadenken met andere ouders en opvoeders een eerste steun betekenen.
De ouderavonden kunnen hierin betekenisgevend zijn via een mix tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Een ouderavond bevat steeds volgende deelthema’s:


Afhankelijk van o.a. de tijd, het publiek en de setting wordt een andere balans voorzien tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling. Daarnaast kunnen er op maat specifieke klemtonen gelegd worden o.a. wat betreft leeftijdsgroep (kinderen en jongeren) en soort mediagebruik. Ook focussen op kinderen met een beperking kan. 

De ouderavond is voldoende laagdrempelig en bovendien wetenschappelijk onderbouwd. Verwacht geen droge lezing maar wel een dynamisch gebeuren met een kleurige presentatie als houvast. Naast afbeeldingen, filmmateriaal en korte geschreven overzichten is er ruimte voor eigen ervaringen van het publiek en de spreker. Er kan zeker ook gelachen worden.

Spreker:

Een spreker van Digisaurus. Digisaurus inspireert en versterkt ouders, leerkrachten, opvoeders en iedereen die zich een 'dinosaurus' voelt in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren.


Doelgroep:

Voor ouders van leerlingen in de lagere school.

Verplaatsingsvergoeding:

€0,4280 km


Annulatiekost

20% van het factuurbedrag
(De prijs is onder voorbehoud van wijzigingen. Afhankelijk van de spreker kan de prijs wijzigen per schooljaar of kalenderjaar.)

Locatie:

Op locatie of online

Organiseer je deze infoavond online, dan geniet je van 50 euro korting! VCOV leden betalen 400 euro en niet-leden 500 euro voor een online infoavond.


Wij zorgen voor:
  • laptop
  • presentatie
Jullie zorgen voor:
  • beamer
  • geluidsversterking


Medianest is het Vlaamse startpunt voor algemene vragen rond mediaopvoeding. Zij hebben ook interessant materiaal, op papier, en gratis. Dat kan je best zelf enkele weken voor de ouderavond doorgaat bestellen via https://mediawijs.be/bestellen.


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven