Aan de kant staan…

Zoeken

Inhoud

Preventie en aanpak van pestgedrag, begripsomschrijving, typologie, nieuwe vormen, wat kunnen ouders doen , wat kunnen leerkrachten doen, globaal plan van aanpak, preventie…


Spreker:

Maurits Wysmans, opleidingsverantwoordelijke SRW : kinderen , jongeren en welzijn UCLL – deskundige opvoedings- en gedragsproblemen –auteur en coauteur diverse artikels en boek ‘Praten met ouders’  - gastprofessor Potchefstroom ( Zuid-Afrika)

Doelgroep:

Ouders, en leerkrachten basis en secundair onderwijs

Verplaatsingskost:

Kilometervergoeding vanaf Alken:  € 0,40/km

Annulatie kost:

20% van het factuurbedrag
( De prijs is onder voorbehoud van wijzigingen. Afhankelijk van de spreker kan de prijs wijzigen per schooljaar of kalenderjaar)

Locatie:

op school

Wij zorgen voor:

- Laptop


Jullie zorgen voor:

- Beamer


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven