Brochure 'Pesten aanpakken'

Zoeken

Brochure 'Pesten aanpakken'

De brochure 'Pesten aanpakken' geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of hoe er mee om te gaan. Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt.

De brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van handelen van een omstaander heeft heel veel impact op het pesten.

In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarna komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De 3 ouderkoepels KOOGO, GO!ouders en VCOV bieden met de brochure 'Pesten aanpakken' een aanvulling voor ouders. Beide publicaties volgen uit een samenwerking met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).

Je kan deze brochure gratis downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen. De brochure is zowel voor basis- als secundair onderwijs.Prijs
Aanvragen
Documenten

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven