Schoolraad in actie!

Zoeken

Schoolraad in actie!

Wil je hulp bij het oprichten van een schoolraad? Wil je tips om de schoolraad correct samen te stellen? Wil je informatie over de werking van een schoolraad? Heb je nood aan tips om de vergaderingen van de schoolraad boeiend en interessant te maken?

De VCOV-medewerker komt langs om jullie te informeren en te ondersteunen. We maken een presentatie op maat van jullie vragen, verwachtingen en werking op. We nemen handige info- en voorbeelddocumenten en praktijkvoorbeelden van collega-schoolraden mee.


Mogelijke thema’s voor de vorming zijn:
  •  Opstart: we overlopen de verschillende stappen om een schoolraad op te richten. We zorgen voor nuttige voorbeelddocumenten, zoals een huishoudelijk reglement, een voorbeeldkalender voor de schoolraad, infofiches over alle thema’s van de schoolraad… 
  • (Her)samenstelling schoolraad: in 2025 wordt de schoolraad op jouw school herkozen. De VCOV helpt je op weg met een handig stappenplan.
  • Werking schoolraad: Hoe kan je de schoolraad boeiend en interessant maken? Welke thema’s vinden ouders belangrijk om te bespreken? Samen maken we een voorbeeldkalender voor jouw schoolraad op en bespreken we alle (overleg)thema’s.  
  • Communicatie: Hoe kan je goed omgaan met het schoolteam en het schoolbestuur? Hoe betrek en informeer je alle ouders over de thema’s van de schoolraad? Hoe kan je als ouder in de schoolraad de stem van alle ouders laten horen?


Spreker:

Een VCOV medewerker

Doelgroep:

Voor de (kandidaat) ouders uit de schoolraad, geïnteresseerde ouders uit de ouderwerking, het schoolteam en de andere leden van de schoolraad.

Tip:

Deze avond organiseren in samenwerking met andere schoolraden kan heel verrijkend zijn!

Locatie:

Op locatie of online

Wij zorgen voor:
  • Presentatie
  • Laptop

Jij zorgt voor:
  • Projectiescherm en beamer
  • Speakers/geluidsapparatuur (indien nodig)Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven