Externe links: duidelijke taal als basis

Zoeken

Externe links: duidelijke taal als basis

Maak je communicatie verstaanbaar voor zoveel mogelijk mensen:

Tips voor duidelijk gesproken en geschreven taal (Agentschap Integratie en Inburgering)

Tips rond toegankelijke communicatie (Atlas)

Hoe schrijf ik in heldere taal? (Atlas)

Screeningstools toegankelijke communicatie (Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel)

Verklein taaldrempels aan de hand van de communicatiewaaier (Agentschap Integratie en Inburgering)

Hoe ondersteun ik mijn boodschap met beelden en pictogrammen? (Atlas)

20 tips voor duidelijke taal (schriftelijke communicatie) (Centrum voor duidelijke taal Wablieft) 

Online communiceren in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg (SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid)

Communiceren met alle ouders (Diversiteit in Actie)

10 tips om te communiceren in het Nederlands met anderstaligen (agentschap integratie & inburgering)

Tips voor duidelijk Nederlands op school (Huis van het Nederlands)

Hoe samenwerken en communiceren met ouders in het basisonderwijs? (Onderwijscentrum Brussel)

Sclera vzw heeft een aanbod aan pictogrammen, gerangschikt per thema of alfabetisch


Duidelijk communiceren - corona

Zes tips om te communiceren met laaggeletterden tijdens corona (Centrum voor duidelijke taal Wablieft en Centrum voor Basiseducatie Antwerpen)

Info over corona in eenvoudige taal (Centrum voor duidelijke taal Wablieft)


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven