Externe links: meertalige info

Zoeken

Externe links: meertalige info voor zij die het Nederlands nog onvoldoende beheersen

Sociaal Tolken en Vertalen in Vlaanderen (Agentschap Integratie en Inburgering)

Tolken en vertalen in stad Antwerpen (Atlas)

Tips om te communiceren met anderstalige ouders tijdens het oudercontact (Klasse)

Taalhulpen als aanvulling op het aanbod sociaal tolken (Agentschap Integratie en Inburgering)

Vertaalapparaat Travis (voor gestructureerde, zakelijke overdracht van informatie, niet geschikt voor complexere, emotionele, genuanceerde gesprekken)

Verklein taaldrempels aan de hand van de communicatiewaaier (Agentschap Integratie en Inburgering)

Wereldtalenwijzer om aan te duiden welke taal je spreekt (Klasse)

De website Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid waar àlle talen ‘thuis’ mogen zijn.

Een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid.

De vertaalbib is het online platform van IN-Gent om te helpen bij het communiceren met anderstaligen. Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten, bijv. bevestigen van een afspraak, nota over materiaal meebrengen voor turnles

Een vertaalfiche bevat een basisboodschap die elke school aan ouders geeft, in laagdrempelig Nederlands en in 9 verschillende talen (Klasse)

Pictogrammenwoordenboek, toon wat je wilt zeggen via pictogrammen. Wijs naar het gepaste pictogram tijdens je gesprek met anderstalige ouders. Of laat ouders tonen wat ze bedoelen (Klasse)

Meer dan één taal in het gezin? Een stappenplan voor ouders (Project 'Planting Languages)

Meertalige communicatie over corona en vertalingen (Vlaamse overheid)

Meertalige corona-info (Federaal Crisiscentrum)

Verzameling meertalige info coronavirus (Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, InGent) 


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven