10 tips voor een warm onthaal van nieuwe ouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips voor een warm onthaal van nieuwe ouders

1. Verwelkom nieuwe ouders hartelijk en laat een sfeervolle indruk achter
Zorg voor een warm onthaal, biedt hen een zitje en kopje koffie aan als het kan. Neem als directeur, als leerkracht van de instapklas en mogelijks als tolk, de tijd om kennis te maken met nieuwe ouders. De sfeer tijdens dit eerste gesprek bepaalt of ze zich echt welkom voelen op school. De ouder die met een goed gevoel naar huis gaat, komt ook sneller naar school als het nodig is. Toon oprechte belangstelling en stel vragen. Waarom komen ze naar deze school? Wat verwachten ze? Probeer in eenvoudig taalgebruik informatie te geven. Uit getuigenissen van kwetsbare ouders blijkt dat het eerste contact voor hen bepaalt hoe hoog of laag de schooldrempel is.


2. Richt een ouderkamer in op school
Hiermee geef je alle ouders, kansarme en allochtone ouders  in het bijzonder, de kans om elkaar in een vertrouwelijke sfeer te ontmoeten. Ze kunnen er (ook zonder leerkrachten) praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van hun kin(eren). De ouderkamer past perfect in het oudervriendelijk beleid van de school. Een oudervriendelijke school zorgt ervoor dat ouders er zich echt thuis voelen.


3. Bespreek de wederzijdse engagementen van ouders en school
Vertel ouders wanneer en waarom ze best naar oudercontacten komen, hoe individuele begeleiding gebeurt, het belang van op tijd komen en wat de regels zijn bij afwezigheden. Maak ook duidelijk hoe het taalbeleid van de school er uit ziet. Bespreek met de ouders wat je hen biedt op deze vier domeinen en maak duidelijk wat je van hen verwacht. Overloop het schoolreglement en sta stil bij het wat en hoe van de schoolkosten. Laat hen weten bij wie ze op een discrete manier terecht kunnen bij problemen met de schoolrekening.


4. Bied een onthaalmap aan
Voor ouders is het handig om alle informatie over de schoolwerking,  het schoolreglement, de engagementsverklaring, de oudervereniging en de contactgegevens van ankerfiguren bij elkaar te hebben. Ankerfiguren kan je bijvoorbeeld visualiseren in een fotokader of weergeven als fotocollage. 


5. Wie is wie?
Stel ankerfiguren voor zoals bijvoorbeeld de directeur,  de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de brugouder, de CLB-medewerker... Zo weten ouders bij wie ze terecht kunnen, waarvoor en wanneer.


6. Neem eens een kijkje in de klas
Door ouders rond te leiden, krijgen ze een beter beeld van de omgeving waar hun kind de dag gaat doorbrengen. Aan de hand van tekeningen of pictogrammen kan je de dagindeling en de weekplanning overlopen. Nadien kan je eens een peuterprobeerdag inlassen. Ouders en hun peuter kunnen dan bijvoorbeeld een uurtje meedraaien in de klas.


7. Betrek ouders bij wat er op school gebeurt en laat hen participeren
Vergeet de werking en het activiteitenprogramma van de oudervereniging niet voor te stellen. Vertel op welke manieren ouders zich kunnen inzetten in de klas en op school. Op basis van een takenlijst waarop ouders intekenen, kan je hen persoonlijk uitnodigen om hieraan deel te nemen. Zo worden ouders geïnformeerd en betrokken bij wat er op de school van hun kind(eren) gebeurt. Op basis van hun interesses en mogelijkheden krijgen ze de kans om hun steentje bij te dragen aan de schoolwerking. Kinderen zullen thuis en school niet meer als twee afzonderlijke werelden ervaren.


8. Zo pakken we problemen aan op school
Vertel hoe de school omgaat met leerlingen met (leer)problemen of andere beperkingen. Vertel dat ouders altijd terecht kunnen bij de klasleerkracht.


9. Vragen staat vrij
Geef ouders en kinderen de kans om vragen te stellen. Vraag zelf ook hoe je de ouders het best kan bereiken bij mogelijke problemen (per telefoon, aan de schoolpoort, per mail...) Als je met een heen- en weerschriftje werkt in de kleuterklas, leg dan ook uit hoe je hiermee werkt. Tijdens de eerste schooldag kan je er bijvoorbeeld inschrijven hoe het geweest is. Om zeker niets te vergeten, kan je werken met checklists. Voeg er een vakje ‘aandachtspunten’ aan toe. Dit kan je tijdens het eerste oudercontact bij de hand nemen en er naar polsen. 


10. Voor- en naschoolse opvang alsook middagmaaltijden, hoe gaat dat in zijn werk?
Als het kindje naar de voor- en naschoolse opvang gaat, vertel dan zeker hoe de overgang verloopt van de kleuterklas naar de opvangplaats. Zijn er dingen die ouders moeten weten over de werking van de kinderopvang? Laat het hen dan weten.


Feedback geven