10 tips over huiswerkbegeleiding in het secundair onderwijs

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Moet ik er nog steeds naast zitten?

1. Zorg voor routine
Spreek samen met je tiener een vast huiswerkmoment af. Routine maakt het leren gemakkelijker, bijvoorbeeld: eerst de taken, dan de toetsen en tenslotte de lessen.
Laat je tiener regelmatig pauzeren: na 50 minuten daalt de concentratie, dan is het tijd om 10 minuten te pauzeren.


2. Een goede leeromgeving
Het is belangrijk dat je tiener een rustige plek heeft waar hij/zij zich kan concentreren. Jongeren maken hun huiswerk meestal op hun kamer. Laat hem/haar  ervoor zorgen dat het bureau opgeruimd is. Maak afspraken over afleiders zoals gsm, internet, games,…


3. Ondersteun de (week)planning
Als ouder kan je toezien op de dag- en weekplanning. Zeker bij jongeren die niet gewend zijn om met een planning te werken. Zet eerst de vaste activiteiten (hobby’s) in het weekrooster. Verdeel daarna de grote opdrachten over de week. Tenslotte plan je de dagtaken en het leerwerk in. Maak afspraken over de weekendinvulling.


4. Het belang van herhalen
Herhalen is nodig om de leerstof te kunnen navertellen of toepassen.
Stimuleer je kind om verschillende keren kort te herhalen, zo gaat het meer onthouden dan één keer lang.


5. Enkele tips voor efficiënt studeren
- Eerst begrijpen daarna  inprenten.
Stel jezelf eerst de vraag: begrijp ik de leerstof? Is de opdracht duidelijk?
- Breng structuur in de leerstof: maak samenvattingen, schema’s, duid de hoofdzaken aan,…
- Leer eerst de hoofdzaken daarna de rest.
Meer info: leren studeren in 5 stappen


6. Toon interesse en motiveer 
Toon positieve belangstelling voor het leerproces dat je tiener doormaakt. Vraag niet alleen naar de punten maar toon ook interesse in zijn vrienden of de randactiviteiten zoals sportdagen, klasuitstappen, …
Vraagt je kind jouw hulp, zet hem op weg door vragen te stellen: waar kan je uitleg vinden? Wat moet je eerst doen?
Help je tiener de leerstof op te delen in overzichtelijke stukken. Dat motiveert en geeft vertrouwen.


7. Zelfstandigheid stimuleren
Huiswerk is ook een manier om zelfstandig te leren werken. Je kind blijft verantwoordelijk voor zijn/haar huiswerk. Als jij de taken overneemt, krijgt het weinig kansen om fouten te maken en te leren.
Help je kind om zichzelf te controleren. Ondervraag je kind als het dit zelf wil, maar doe dit pas nadat het eerst zichzelf gecontroleerd heeft.


8. Voorkom uitstelgedrag
Hier ligt een belangrijke rol voor ouders weggelegd!
Ouders merken het als eerste wanneer hun kind de neiging heeft om zijn schoolwerk uit te stellen. Uitstelgedrag kan negatieve gevolgen hebben: ’s nachts moeten werken, nog meer stress krijgen, faalangst ontwikkelen, …


9. Help, mijn kind heeft faalangst
Faalangst is angst om te mislukken of negatief beoordeeld te worden. Als de spanning het leren belemmert, kan je best ingrijpen.
Het CLB geeft je enkele tips over wat je als ouder kan doen.
Communiceer in dit geval ook met de school. Je mag hoge verwachtingen stellen aan je kind maar blijf realistisch. Toets je verwachtingen af met de leraar. Ga in gesprek zodat jullie beiden een goed beeld krijgen van wat je kind al dan niet kan.


10. Hulp zoeken
Als het huiswerk en het leren een probleem blijft moet je kind hulp zoeken.
Stimuleer het om zelf naar de leraar of titularis te stappen. Samen kunnen ze bekijken hoe er kan geholpen worden.
Je kan ook bij het CLB of het Huis van het kind terecht om oplossingen te zoeken voor de
huiswerkproblemen.Feedback geven