10 tips onderwijsondersteunend gedrag thuis: Wat helpt de schoolcarrière van je kind?

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips om de schoolcarrière van je kind thuis te ondersteunen

1.    Stel realistische verwachtingen.
Uit onderzoek naar de aspecten van ouderbetrokkenheid blijkt dat de verwachtingen van ouders het meest invloed hebben op het schoolsucces van hun kind. Stel hoge, maar geen té hoge verwachtingen. Zo wordt je kind uitgedaagd en gemotiveerd. De leerkracht kan je hierbij helpen.
De verwachtingen van ouders weerspiegelen hun mening en houding tegenover onderwijs. Jouw kind neemt deze mening en houding over.

2.    Zorg voor een onderwijs-vriendelijke sfeer in huis.
Een onderwijs-vriendelijke sfeer in huis heeft een positief effect op de schoolse prestaties.
Toon dat jij school belangrijk vindt, bijv. door te zorgen dat je kind op tijd op school is of door je kind tot en met de laatste schooldag voor een vakantie naar school te laten gaan. Pas thuis gedragsregels toe die aansluiten bij de regels die in de school gelden. Benoem de regels van thuis en de regels van de school en leer jouw kind omgaan met verschillen.

3.    Praat positief over de school in het bijzijn van je kind.
Kwaad spreken over de school gebeurt niet altijd doelbewust. Denk aan: “Het is altijd hetzelfde met die leerkrachten”, of “Denken ze dat ik niks anders te doen heb?”. Wanneer je als ouder kwaad spreekt over de school, brengt dit je kind in verwarring. Het is immers loyaal aan de leerkracht. Andersom geldt hetzelfde: leerkrachten moeten erover waken dat zij positief spreken over de ouders van hun leerlingen en zich niet laten verleiden tot bijv. “Had mama geen tijd vanmorgen om je haar te kammen?”.

4.    Vermijd als ouder te controlerend gedrag.
Als je je kind te sterk controleert, leert het niet om zelfstandig te worden. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling. Te hoge druk, bijv. bij het maken van schooltaken, zorgt voor prestatiedruk en stress. Dit heeft invloed op het zelfbeeld van je kind.

5.    Toon interesse voor het schoolwerk.
Wanneer je kind thuiskomt van school, vraag je hoe de dag geweest is. Vraag naar de positieve ervaringen. Heb oog voor de moeilijke momenten en bemoedig je kind. Ondersteunen bij het huiswerk betekent interesse tonen, zorgen voor een rustige plek in huis en je kind aanmoedigen. Ondersteunen doe je niet door er heel de tijd naast te zitten of het werk in de plaats van je kind te maken. Laat het aan de leerkracht weten als het huiswerk moeilijk gaat.

6.    Ondersteun je kind in de schoolse ontwikkeling.

Voorlezen en samen lezen stimuleert het leesplezier. Samen spelletjes spelen, zoals reken- en denkspelletjes, zorgt voor een vertrouwensband en helpt in de ontwikkeling. Je kan hiervoor de reistijd in de auto gebruiken, bijv. ik zie, ik zie wat jij niet ziet, een woordslang maken met de laatste letter van het vorige woord…

7.    Streef naar een gezonde levensstijl.

Houd als ouder toezicht op het gebruik van schermen (TV, computer, spelconsoles…). Stel duidelijke regels en maak samen afspraken over de tijdsbesteding. Zorg ervoor dat je kind op tijd gaat slapen, zodat het uitgeslapen op school komt. Neem je zelf een gezond ontbijt en een evenwichtig tussendoortje?

8.    Doe samen met je kind leuke dingen.
Ga eens naar een museum of samen naar de bibliotheek. Laat je kind meehelpen in het huishouden: samen koken, was opvouwen, de speelgoedkast sorteren... Een wandeling naar het park of de speeltuin, bladeren opruimen in de tuin, de auto/fiets wassen… versterken de band met je kind.

9.    Zorg ervoor dat jij en school geen vreemden zijn van elkaar.
Praat met de leerkracht. Doe dit niet enkel op het moment dat er problemen zijn. Doe dit ook op momenten dat het goed gaat. Jij en de leerkrachten zijn partners in de opvoeding van je kind.

10.    Neem deel aan activiteiten die de school organiseert.
Door deel te nemen aan een schoolfeest, voorleesactie, klusdag… geef je jouw kind de boodschap dat jij school belangrijk vindt. Je kind is fier dat jij op dat moment deel uitmaakt van zijn/haar school. Profiteer ervan want hoe ouder je kind, hoe minder graag het heeft dat jij je op school vertoont. Maar ook dan is jouw betrokkenheid belangrijk.VCOV, dec. 2020

Feedback geven