10 tips voor de ouderwerking rond slapen in de kleuterschool

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips voor de ouderwerking rond slapen in de kleuterschool

1. Communiceer met het schoolteam

Jonge kleuters doen nog vaak een dutje overdag. Over de middag op school slapen is niet altijd mogelijk en daar maken ouders zich soms zorgen over. Ouders vinden het belangrijk dat ze bij de directie en de kleuterjuf terecht kunnen met hun vragen, zorgen en verwachtingen, ook over slapen op school. Een directeur kan tijdens het onthaal- en inschrijfgesprek tijd maken om hierover te praten met de ouders en om samen een oplossing te zoeken. Maar ook de kleuterjuf kan een verschil maken! Door bijvoorbeeld regelmatig te communiceren met de ouders over hoe het kind leert in de klas en of het nog nood heeft aan een middagdutje. 

2. Informeer via de schoolwebsite

Je kan ouders ook informeren via de website van de school. Via een rubriek ‘leef– en leerafspraken van de school’ kan je ouders informeren over doelen, projecten, gezonde voeding, afspraken over kledij, zindelijkheid, slapen, feesten, uitstappen …

3. Organiseer een infomoment voor ouders over ‘slapen’ 

Kinderen hebben veel slaap nodig, dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Leerkrachten klagen er soms over dat kleuters moe in de klas zitten, vooral na het weekend.  Ouders moeten beseffen dat slaaptekort een invloed heeft op het humeur van het kind en op de wijze waarop hij of zij zich kan concentreren. Het beïnvloedt de resultaten en de sociale vaardigheden. Goed slapen is even belangrijk tijdens de  ontwikkeling van kinderen als gezond eten en voldoende bewegen. Neem de tijd om het probleem samen te bespreken en te luisteren naar elkaar.

Waarom eens geen infoavond over ‘slapen’ organiseren? Volgende thema’s kunnen aan bod komen:
•    Hoeveel uur slaap heeft een kind nodig?
•    Hoe merk je dat je kleuter moe is?
•    Wat houden een slaapritueel en een goede slaaphygiëne in?
•    Hoe kan je slaapmoeilijkheden aanpakken en wat kan je doen als je kind niet naar bed wil?

4. Plan een koffiemoment in over ‘slapen’

Een andere (laagdrempelige) manier om ouders te betrekken is het koffiemoment. Ouders brengen ’s morgens hun kind naar school en worden aan de schoolpoort uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken. Tijdens het koffiemoment krijgen ouders van kleuters de kans om kennis te maken met andere ouders op een rustige en gezellige manier. Er is ruimte voor een gezellige babbel, gelegenheid om elkaar te leren kennen en nieuwe ouders worden wegwijs gemaakt. De oudervereniging kan een koffiemoment organiseren over ‘slaapgewoontes bij kinderen’.

5. Overnachten op uitstap?! 

Jaarlijks organiseren basisscholen (binnen de maximumfactuur) een aantal leuke en leerrijke (culturele, sportieve, muzische …) uitstappen die passen binnen hun thema’s en projecten. Als de leerlingen overnachten tijdens een meerdaagse uitstap, maakt de school hier best duidelijke afspraken over met de ouders, bijvoorbeeld over: het gemengd slapen of niet, het uur van slapen, omgaan met bedplassen … Ook in het schoolreglement moeten de regels die gelden tijdens schooluitstappen en schoolreizen duidelijk vermeld staan. De ouders ondertekenen het schoolreglement en verklaren zich dus akkoord.

6. Bewegen om goed te kunnen slapen   

Het is voor kinderen belangrijk om overdag voldoende te bewegen. Sport kan daarbij helpen. Intensief sporten vlak voor het slapengaan is echter geen goed idee. Ook drukke spelletjes of spannende films zijn niet bevorderlijk voor de nachtrust. Zorg dat je kind in het laatste half uur voor het slapengaan rustige activiteiten doet, bijvoorbeeld samen een verhaaltje voorlezen.

7. Voorlezen is leuk!

Organiseer een voorleesactie op school. Nodig (groot)ouders uit om in de kleuterklas voor te lezen. Je kan sprookjes, bedtijd verhaaltjes of slaapverhalen uit andere culturen voorlezen. De 3 ouderkoepels organiseren jaarlijks in november ‘de Grote Voorleesdag voor ouders op school’. Meer info op degrotevoorleesdag.be.     

8. Richt een relaxruimte in

Heel wat ouderverenigingen klussen op school: ze verfraaien de speelplaats, schilderen de klaslokalen, geven de schooltoiletten een opknapbeurt, leggen een moestuin aan. Ze helpen meebouwen aan een schoolomgeving waar kinderen graag vertoeven.  Wil je als oudervereniging een originele klusactiviteit organiseren? Richt dan een gezellig relaxruimte in waar de leerlingen tijdens de middagpauze even kunnen uitrusten. We denken bijvoorbeeld aan een leesklas/ -hoek, een snoezelruimte, een filmlokaal. Voor je aan het klussen gaat, is het noodzakelijk om alles goed te bespreken met de directie en het schoolteam.     

9. Ga op zoek naar ‘slaapwachters’

Kleuters doen nog vaak een dutje overdag en op school is dit niet altijd mogelijk. Sommige scholen hebben een slaapklas voor de kleuters, de meeste scholen hebben een gezellig rusthoekje in de klas.  
De oudervereniging kan de school ondersteunen door een slaapklasje in te richten. Ze kan een oproep doen bij (groot)ouders om over de middag toezicht te houden in de slaapklas. Bespreek alle plannen vooraf met de school! De school moet volledig akkoord gaan en haar toestemming geven voor dit project. De directie moet ervoor zorgen dat de ‘slaapwachters’ goed geïnformeerd en correct verzekerd zijn via de schoolpolis.     

10. Overleg in de schoolraad, bespreek met de ouderraad   

Veiligheid, hygiëne en gezondheid van kinderen zijn drie thema’s die ouders heel belangrijk vinden en waarover ze meer inspraak wensen. Ouder- en schoolraden moeten dan ook veel belang hechten aan deze thema’s.
Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid op school is een overlegthema van de schoolraad. Concreet betekent dit dat ouders adviezen kunnen geven over het welzijn- en veiligheidsbeleid van de school via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. De standpunten van de ouders worden eerst voorbereid in de ouderraad.

https://www.cm.be/media/doe-boek-kinderen-en-slaap_tcm47-38151.jpg


i.s.m. CM en de lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool Gent

Feedback geven