De armoedeconsulent

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De armoedeconsulent - KOCA Antwerpen

Praktijkvoorbeeld ' de armoedeconsulent' in het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen.


Korte beschrijving van het voorbeeld

KOCA is een school voor kinderen met een beperking en doet er alles aan om die kinderen alle kansen te geven. Ruim 1 op de 4 leerlingen komt er uit een gezin dat het thuis financieel moeilijk heeft.

Sedert enkele schooljaren werkt er in KOCA een armoedeconsulente. Zij volgde de opleiding ‘ervaringsdeskundige in de armoede’ en is 3 dagen per week aanwezig. Zij vervult een belangrijke brugfunctie tussen ouders en medewerkers en bezoekt ook gezinnen die aangemeld worden met een vraag. Ze bekijkt samen met het gezin wat ze voor hen kan doen. Dit kan zeer gevarieerd zijn: administratie in orde brengen, toeleiden naar een dienst voor begeleiding, hulp voor voeding of kleding. Ze bespreekt met het gezin problemen die door de school gemeld worden.  
Daarnaast probeert zij om via allerlei activiteiten kwetsbare gezinnen actief te betrekken bij de school en het MFC.

•    Oudergroep
In de oudergroep kunnen ouders samen met de armoedeconsulente ervaringen uitwisselen en andere ouders in armoede ontmoeten. Deze ontmoetingen zorgen er voor dat er een netwerk ontstaat tussen mensen in een gelijkaardige situatie. Isolement en uitsluiting doorbreken is ook één van hoofddoelstellingen.

•    Weggeefwinkeltje
In het weggeefwinkeltje kunnen ouders spulletjes gratis verkrijgen. Tegelijkertijd is het winkeltje een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar ze in gesprek kunnen gaan met de armoedeconsulente of andere ouders.

•    Sinterklaasactiviteit
Elk jaar in de Sinterklaasperiode organiseert KOCA een sinterklaasfeest. De Sint is dan aanwezig en er wordt een grote tafel vol speelgoed voorzien. Alle aanwezige kinderen mogen dan enkele stukken speelgoed uitkiezen.   

•    Stuurgroep Armoede & Diversiteit
-    Open denktank waar de armoedeproblematiek en omgaan met diversiteit binnen KOCA centraal staat.
-    Bestaat uit medewerkers van KOCA en de armoedeconsulente. Soms worden externe leden uitgenodigd.
-    Bedenkt activiteiten en vorming om het personeel te sensibiliseren inzake armoede.
-    Werkt activiteiten uit voor de doelgroep zelf bijv. vakantieweek voor gezinnen in armoede.
-    Neemt deel aan extern overleg: expertise-uitwisseling, knelpunten signaleren bij de overheid…

•    Vakantieweek
KOCA organiseert elke zomer een vakantieweek voor enkele kwetsbare gezinnen van de school. Een gezin kan hier aan een zeer voordelig tarief aan deelnemen. Het doel van de week is tweeledig: enerzijds willen we deze gezinnen een ontspannen vakantieweek bezorgen met leuke activiteiten, georganiseerd met behulp van Vakantieparticipatie. Anderzijds willen we ook opvoedingsondersteuning aanbieden in een ontspannen, ongedwongen sfeer waar opvoedingsproblemen aangekaart en besproken kunnen worden.

•    Sociaal Fonds
Via het Sociaal Fonds kunnen ouders financiële steun krijgen. Maandelijks is er een overleg tussen de voorzitter van het directieteam, de armoedeconsulente, de boekhouding en de coördinator van de maatschappelijk werkers.
Het Sociaal Fonds behandelt dossiers die doorgestuurd worden naar het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en dossiers waarbij vanuit het Sociaal Fonds een rechtstreekse financiële tussenkomst gedaan wordt ten voordele van het kind.
De financiële middelen in het Sociaal Fonds komen via externe partners (bijv. stad Antwerpen, privé-partners) en via interne acties (bijv. een sponsordiner, een sponsortocht naar Assisi, Sint-Franciscus vertellingen…)

De middelen van het Sociaal Fonds worden ingezet voor o.a. schoolmateriaal, werkkledij, bos- en zeeklassen, Buzzy Pass, vervoerkosten, hoorapparaten, medische kosten, opladen gasmeter, de vakantieweek, leefgeld...


Context van de school en actoren

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap (doven en slechthorenden, autismespectrumstoornissen, spraaktaalontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden). Er is een school voor buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, een MFC (Multifunctioneel Centrum) en een GON-werking.  

KOCA telt ongeveer 640 medewerkers en 1600 kinderen, jongeren en volwassenen. Dit betekent ruim 700 gezinnen. Zowat ¼ van de populatie van KOCA groeit op in armoede. Daarnaast is er waarschijnlijk ook nog heel wat verborgen armoede. Er zijn momenteel ruim 300 moeilijke betalers.  
Sedert enkele jaren zet KOCA extra in op hun beleid rond het bestrijden van armoede en werd een ervaringsdeskundige in de armoede in dienst genomen.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    In KOCA is armoede geen drempel in onderwijs én zorg. Een sterk armoedebeleid is een prioriteit in het beleidsplan.
•    Alle medewerkers hebben oog en hart voor mensen in armoede.
•    KOCA wil de afstand tussen medewerkers en mensen in armoede overbruggen en nam een ervaringsdeskundige in armoede in dienst. Zij zorgt voor de brug tussen school en kansarme ouders.
“Praat niet over mij maar met mij, want alles wat je over mij zegt, is tegen mij.”
•    KOCA erkent dat kinderen, jongeren én ouders gelijkwaardige én noodzakelijke partners zijn. 

Gouden tips

•    Bevraag je goed over de voorwaarden, mogelijkheden en knelpunten die er zijn om een ervaringsdeskundige in een school in dienst te nemen.
•    Zorg voor een zeer duidelijke visie die door alle medewerkers gedragen wordt.
•    Zorg voor een gedragen actieplan waarbij de armoedeconsulente ingang en aansluiting kan vinden bij oudercontacten en leerling – en gezinsbesprekingen waar armoede een bepalende factor is.
•    Betrek de armoedeconsulente zowel in de stuurgroep als bij praktische activiteiten.

Contactgegevens voor meer info

Van Schoonbekestraat 131
2018 Antwerpen
Tel: 03 238 16 00
www.koca.be

Feedback geven