Debatavond over het welzijn van de kinderen op school

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Debatavond over welzijn en welbevinden in de vrije basisschool Vlierbeek

De ouderraad van de vrije basisschool Vlierbeek organiseert een debatavond voor ouders over 'welzijn en welbevinden' op school. Voorafgaand aan het debat werden alle ouders bevraagd. Een goed praktijkvoorbeeld waarbij de school de stem van ouders hoort. 


Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderraad stelde een panel samen, bestaande uit:
•    de directeur,
•    een GON-begeleidster,
•    een kinderpsychiater,
•    een kinderpsychologe en
•    enkele ouders.
Na een korte inleiding werden er stellingen over het welzijn van de kinderen geprojecteerd. De aanwezige ouders konden hierover stemmen.
Per stelling werden er 10 à 12 minuten voorzien. Op elke stelling werd eerst door iemand van het panel gereageerd, nadien kwamen de reacties uit de zaal.

De stellingen:
•    Elk kind moet gelukkig zijn. 

•    Uit elk kind moet het maximum van mogelijkheden gehaald worden.

•    Hobby’s maken een kind gelukkig.

•    Als een kind niet graag naar school gaat, is dat problematisch.

•    Kinderen staan net als volwassenen onder prestatiedruk.

•    Om een goede leerkracht te zijn, heb je de steun van de ouders nodig.

•    Een gedreven leerkracht en een gemotiveerd kind staan garant voor succes.

•    Het welbevinden van een kind is vooral afhankelijk van zijn/haar eigen weerbaarheid.

•    De schoolinfrastructuur is ondergeschikt aan de inzet van het team.

•    De school moet rapporteren over het welbevinden van een kind.

De debatavond werd voorafgegaan door een bevraging over: ‘Hoeveel weet ik over hoe mijn kind zich voelt op school?’ Hierdoor was het thema aangekondigd en werd erover gesproken, lang voor de avond zelf. De interesse was gewekt.


De voorbereidingstijd van de debatavond zelf was vrij beperkt:
•    Opmaak en verzenden van de uitnodigingen
•    Voorbereiding met de experten (zij brachten elk enkele stellingen aan)
•    Klaarzetten van de zaal
•    Opruim van de zaal

Context van de school en actoren

De school telt een 650-tal leerlingen, een 400-tal gezinnen. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig op de avond. De bevraging vooraf werd door 350 ouders ingevuld.
De ouderraad organiseerde de debatavond samen met de directeur.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Ouders kunnen actief deelnemen via de stemming, ook als zij niet graag het woord nemen in een groep.
•    Het debat kadert in een groter geheel, nl. de bevraging over ‘Hoeveel weet ik over hoe mijn kind zich voelt op school?’
•    Ouders kunnen hun stem laten horen over een belangrijk thema waar de school samen met de ouders aan kan werken, nl. het welbevinden van de leerlingen op school.
•    Een open debat laat toe op een positieve manier bezorgdheden van ouders ter sprake te brengen.


Gouden tips

•    Zorg voor een goede moderator en iemand die de klok in het oog houdt.
•    Nodig zowel de ouders als de leerkrachten uit voor deze avond.
•    Zoek voor de experten in het panel ouders, leerkrachten, mensen die verbonden zijn met de school, of werkzaam in de buurt van de school. Zij kennen de context goed.

Bevraging


Contactgegevens voor meer info

VBS Vlierbeek
Abdij 1
3010 Kessel-Lo
www.vrijebasisschoolvlierbeek.be

Feedback geven