Diversiteit in de schoolraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging

In de Mariaschool Schaarbeek zetelen oudervertegenwoordigers van diverse origine in de schoolraad. Een praktijkvoorbeeld van een representatieve schoolraad.

Korte beschrijving van het voorbeeld

Voor de twee ouders die in de schoolraad van de Mariaschool zaten, was het een moeilijke zaak om de diverse groep ouders te vertegenwoordigen.
Daarom koos de schoolraad ervoor om 7 ouders (van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse origine) in de schoolraad op te nemen.

Samenstelling en werking van de schoolraad:
De ouders worden verkozen door alle ouders van de school. Ouders krijgen een brief en kunnen zich kandidaat stellen. Als er meer kandidaten zijn dan mandaten, wordt er gestemd. De school doet een inspanning om kandidaten van verschillende origine aan te trekken.
De schoolraad vergadert tweemaandelijks om 16u, na schooltijd.
De ouders worden gewaardeerd voor hun inzet in de schoolraad. Ze hebben een belangrijke functie als vertegenwoordigers van alle ouders. Ze krijgen info, ze kunnen mee praten en er wordt rekening gehouden met hun mening.
De thema’s die de ouders op de agenda zetten worden grondig besproken.
Elk jaar is er een nieuwjaarsreceptie voor de leerkrachten, externe partners (CLB, …) en de 7 ouders van de schoolraad.

Enkele voorbeelden van thema’s voor overleg op de schoolraad:
•    Huiswerkklassen: De ouders hebben dit thema aangebracht omdat ze graag hadden dat de school huiswerkklassen zou organiseren. Er is een SWOT analyse gemaakt, voor- en nadelen werden afgewogen. Uiteindelijk is er beslist om van start te gaan, ook al waren de leerkrachten er in ’t begin geen voorstander van.
•    Gezonde voeding: Er wordt aan de ouders gevraagd om geen chips of zoete tussendoortjes mee te geven naar school. Er wordt eerst uitgelegd waarom en daarna wordt hierover gediscussieerd op de schoolraad.
•    Nascholingsbeleid: keuze voor muzische (in kader van doorlichting)
•    Pesten: o.a. project met Brahim
•    Infrastructuurwerken: wc bijbouwen
•    Inspectieverslag: samen met ouders bekijken hoe er aan de zwakke punten kan gewerkt worden.
•    Ouders brengen regelmatig zelf thema’s aan: pesten, huiswerkklassen, problemen met zwemmen…
Transparantie is ontzettend belangrijk. Ouders worden bij alles betrokken.

Context van de school en actoren
  • De Mariaschool is een kleine Brusselse basisschool (250 leerlingen)
  • Ouders: 100 % anderstalig, origine: 40% Turks, 30% Marokkaans, 30% andere ( Afrikaans, Balkan...)
  • Ouders voelen zich welkom. Ze mogen de school binnenkomen en op de speelplaats hun kinderen verwelkomen.
  • De Mariaschool organiseert verschillende laagdrempelige activiteiten voor ouders:

            - Receptie begin schooljaar: voor ouders, schoolteam en kinderen. Ouders brengen eten mee. Er zijn een 80 tal schotels met eten.
            - Er worden kennismakingsspelletjes georganiseerd.
            - Oudercafés waar de leerkrachten een inbreng doen: weerbaarheid, ICT, actualiteit…
            - Nederlandse les in samenwerking met Brusseleer
            - Voetbalmatch voor papa’s

  • Enkele krachtlijnen die van de Mariaschool een school maken waar kinderen en ouders zich thuis voelen

            - Informeren gaat voor! De school communiceert ook in andere talen met ouders, bijv. brieven in 3 talen: Nederlands/Turks/Frans.
            - De Mariaschool profileert zich als dorpsschool in de grootstad. Kinderen en ouders moeten zich welkom voelen op school. De school biedt een sociaal weefsel dat nodig is voor de samenhang van de buurtbewoners.
            - Het Wij-gevoel wordt beklemtoond. Samen met de hele schoolgemeenschap is er een schoollied gemaakt dat door kinderen, leerkrachten en ouders gezongen wordt.
            - De school laat duidelijk voelen dat ze de hulp van ouders nodig heeft! Samen worden er keuzes gemaakt voor ‘leren’ en ‘werken’. Samen moet er opgetreden worden tegen criminaliteit en tegen radicalisering.
            - Discussies niet uit de weg gaan. Grote problemen en kleine wrijvingen benoemen en bespreken, bijv. Wat is er gebeurd? Wat kunnen we niet tolereren? Haal de essentie er uit en spreek dit duidelijk uit.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    De school doet inspanningen om de schoolraad representatief te maken.
•    De school voert een transparant en democratisch beleid. Ouders worden over het hele schoolleven geïnformeerd en krijgen inspraak.
•    De ouders krijgen een oprecht mandaat in de schoolraad, er wordt naar hen geluisterd, er wordt echt rekening gehouden met hun verwachtingen en bekommernissen.
•    Er is een warm contact tussen het schoolteam en de ouders. De directeur staat elke avond aan de schoolpoort. Hij zegt goedendag tegen alle (groot)ouders, geeft een hand aan de mannen, spreekt ouders aan… Een goed contact is nodig zodat je zaken kunt uitpraten met de ouders als er ergens een probleem opduikt.

Contactgegevens voor meer info

VBS Mariaschool
Rubensstraat 108
1030 Schaarbeek
www.mariaschoolbrussel.be 

Feedback geven