Het Grote Verkeer(d)spel

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Ouders sensibiliseren tot verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit

Ouders sensibiliseren rond verkeersveiligheid aan de schoolpoort en rond duurzame mobiliteit.
Vrije basisschool De Waaier Bertem

Korte beschrijving van het voorbeeld

De verkeerswerkgroep van De Waaier heeft de verkeerschaos aan de schoolpoort aangepakt, met succes!
Ze hebben de kinderen en de ouders gesensibiliseerd en stappen ondernomen naar de gemeente.

Naar de gemeente:
•    Knelpunten van de schoolomgeving in kaart gebracht en gefotografeerd
•    Voorstellen tot verbetering voorgelegd aan de gemeente via de verkeersraad
Met als resultaat dat een aantal voorstellen worden uitgevoerd door de gemeente:
•    Tijdelijk eenrichtingsverkeer (voor en na schooltijd)
•    Aanpassen van de rijrichting van enkele straten
•    Aanleggen van voetpad en zebrapad
Naar kinderen en ouders:
Het nieuwe verkeersveiligheids/circulatieplan werd in de kijker gezet voor leerlingen en ouders tijdens de familiedag. De verkeerswerkgroep maakte een ludiek filmpje, waarbij de wantoestanden extra uitvergroot werden. Daarna werd de verbeterde situatie in beeld gebracht.
De familiedag kreeg als titel ‘Het grote verkeer(d)spel’ en had als doel om de juiste, nieuwe, veilige verkeerssituatie uit de doeken te doen.

Programma van de familiedag ‘Het grote verkeer(d)spel’:
•    Inleiding
•    Voorstelling plan van de nieuwe verkeerssituatie aan de hand van een presentatie.
•    Spelnamiddag: een achttal verkeersopdrachten binnen en buiten de schoolpoort, leidden de ouders langs de knelpunten. Na elke opdracht kregen de ploegen een puzzelstuk. Alle puzzelstukken samen vormden het schema van het nieuwe ‘circulatieplan’ dat ingevoerd zal worden om een veiligere schoolomgeving te creëren. Als beloning voor het maken van de puzzel ontvingen de kinderen een sleutelhanger in de vorm van een fluohesje.
Doelstelling op langere termijn – meer duurzame verplaatsingen naar school:
Door het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving en door sensibilisatie, wil de verkeerswerkgroep de groep ouders/kinderen die te voet en met de fiets naar school gaat, vergroten.

Context van de school en actoren

•    De Waaier is gelegen dichtbij het centrum van Bertem en is te bereiken via smalle straten.
•    Resultaten van de enquête rond woon-schoolverplaatsingen:
-    66% van de leerlingen woont in Bertem
-    29% van de kinderen komt steeds met de wagen
-    71% van de respondenten varieert de vervoerswijze al eens tussen te voet, met de fiets of met de wagen
-    44% van deze groep zegt meestal met de wagen naar school te komen
•    Het is deze laatste groep die men wil overtuigen om voor duurzame verplaatsingen te kiezen.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    De verkeerswerkgroep is er in geslaagd om alle leerlingen, ouders en leerkrachten te bereiken via verschillende kanalen: brief, enquête, website, infoavonden, familiedag…
•    Buurtbewoners werden betrokken via een infovergadering en verkeersacties.
•    Door het gebruik van visuele elementen, zoals een filmpje, kan men ook de minder talige ouders bereiken.
•    Door een constructieve samenwerking met de gemeente, via de verkeersraad, heeft de verkeerswerkgroep infrastructuuraanpassingen kunnen bekomen.
•    Deze actie is niet éénmalig, maar kadert volledig in de globale aanpak van de verkeersveiligheid van de school.

Gouden tips

•    Alle betrokken partijen moeten gecontacteerd en gehoord worden (buren, ouders, gemeente,…)
Met hun opmerkingen moet ook rekening gehouden worden.
•    Er is een enthousiaste werkgroep nodig, die project trekt.
•    Ga op zoek naar creatieve geesten voor het bedenken van opdrachten.
•    Gebruik verschillende communicatiekanalen en visuele elementen om ouders, leerlingen en leerkrachten te informeren en te sensibiliseren.


Bijlagen


Contactgegevens voor meer info

Vrije basisschool De Waaier Bertem
Egenhovenstraat 24A
3060 Bertem
www.dewaaier-bertem.be

Feedback geven