Hier hangt (voor)lezen in de lucht

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
'Lezen is Top' in de Vrije basisschool Sint-Theresia Anzegem

In de vrije basisschool ‘Sint-Theresia’ Anzegem staat 'lezen' centraal. Een praktijkvoorbeeld waarbij (groot)ouders wekelijks in de klassen (voor)lezen en zo de leerlingen laten ontdekken dat lezen leuk en ontspannend is.    

Korte beschrijving van het voorbeeld

In de Vrije basisschool Heirweg ‘Sint-Theresia’ Anzegem hecht men veel belang aan (voor)lezen. Een bezoekje aan deze school tijdens de voorleesweek was dan ook een ‘must’.

Het schoolteam en de oudervereniging lanceerden een oproep naar (groot)ouders om tijdens de voorleesweek in de klas (van hun kind) een verhaal voor te lezen. De respons van (groot)ouders was groot. Heel wat (groot)ouders stelde zich kandidaat, zodat men genoodzaakt was om de klassen in meerdere leesgroepen in te delen.   

Waarom vindt de VCOV dit goed?

Lezen staat centraal binnen deze school. De school neemt deel aan het leesproject ‘LIST: Lezen Is Top’.  
Het ‘LIST’-project werkt vanuit het betrokkenheidperspectief van het lezen. Vloeiend lezen wordt in het project bereikt door de leerlingen veel leeftijdsadequate boeken te laten lezen.
Het doel van het project ‘LIST’ is van alle leerlingen gemotiveerde, zelfstandige lezers te maken.

Het project ‘LIST’ werd uitgewerkt door het schoolteam en een hoofdbegeleider van de diocesane begeleidingsdienst. Een leraar werd aangeduid als ‘gangmaker lezen’. Zij wordt voor 2 lestijden vrijgesteld om dit project uit te werken en te begeleiden. Zij zorgde ook voor de praktische uitwerking van de VCOV- voorleesactie.  

Het project ‘LIST’ werpt zijn vruchten af: niet enkel het leesniveau van de leerlingen stijgt, de kinderen ontdekken dat lezen ‘leuk en (ont)spannend’ is!  


Gouden tips

•    De school gaf samen met de uitnodigingsbrief ook tips aan ouders rond voorlezen. Ouders mochten  materiaal meenemen om het verhaal uit te beelden. Ze kregen de tip om in te gaan op de vragen van leerlingen.
•    De leraar, gangmaker lezen, ontleende verscheidene boeken in de bibliotheek. Ze koos bewust voor ‘voorleesboeken’. Ouders konden op voorhand hun voorleesboek inkijken.
•    Een goede voorbereiding is essentieel! Klassen indelen, zorgen dat (groot)ouders kunnen voorlezen in de klas van hun (klein)kind, voorleesboeken zoeken, aangepast aan het niveau van de leerlingen en het thema van de klas, zorgen dat er voldoende gezellige leesplekjes zijn… Voldoende tijd nemen voor een goede voorbereiding en één leraar die het project coördineert zijn dan ook tips voor een geslaagde actie.      


Contactgegevens voor meer info

Vrije basisschool Heirweg ‘Sint-Theresia’ Vichtsesteenweg 109 8570 Anzegem

Feedback geven