Ik en de ander - project relationele opvoeding

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Leerlingen en ouders sensibiliseren rond relationele opvoeding in de Sint-Martinusschool Sint-Jans-Molenbeek

In dit praktijkvoorbeeld worden leerlingen en ouders gesensibiliseerd om respect te hebben voor iedereen, wie je ook bent.Korte beschrijving van het voorbeeld

De school werkte een project uit rond relationele opvoeding met als rode draad: respect voor iedereen, wie je ook bent. Bijzonder was de open aanpak, naar kinderen maar ook naar ouders toe, van moeilijke onderwerpen als holebiseksualiteit, (trans)gender, seksuele weerbaarheid en de positie van vrouwen in de samenleving. Een uitgebreide tentoonstelling, ook door ouders bijgewoonde toneeltjes en een groot slotfeest met de hele school zorgden mee voor een sfeer van dialoog en openheid.  Dat een kleuter- en lagere school deze onderwerpen aanpakt, zou eigenlijk niet mogen verbazen. Het is in het bijzonder op jonge leeftijd dat kinderen zich een beeld vormen van wat “normaal” en “niet normaal” is.

In de praktijk is het natuurlijk minder evident om als basisschool een dergelijk project op poten te zetten. “Zijn de kinderen daar niet wat jong voor?” was de meest gestelde vraag. Toch kreeg de school bijna enkel positieve reacties, ook van streng godsdienstige ouders. Met alle ouders die bedenkingen hadden, kon een open en positief gesprek aangegaan worden.

De infobundel van het project “Hoe pak ik dit project met mijn school aan?” kan je aanvragen in de school.


Context van de school en actoren

Sint-Martinus is een eerder kleine school aan de rand van het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. Van elk leerjaar is er één klasje. In totaal zijn er 180 leerlingen waarvan de helft van allochtone afkomst. Iets minder dan de helft van de kinderen is moslim. De school en de ouders zijn als het ware één grote familie met een sterke vertrouwensband, een belangrijke randvoorwaarde om een project als ik en de ander mogelijk te maken.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    De VCOV ondertekende op 23 oktober 2012 een verklaring van het onderwijsveld omtrent gender en seksuele geaardheid. We hebben ons geëngageerd om samen weerstanden tegen holebi’s en transgenders te doen verdwijnen.
•    Relationele opvoeding maakt deel uit van de eindtermen.
•    Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren omgaan met verschillen en anders zijn.


Gouden tips

Volgens de school rust het succes van het project onder andere op deze peilers:

•    Uitgebreide sensibilisering en informering van het schoolteam. Ook onder volwassenen (en dus ook leerkrachten) bestaan nog veel  misverstanden als het gaat om geaardheid en gender.
•    Een uitgebreide tentoonstelling, die gedurende het project uiterst zichtbaar in de school hing. De tentoonstelling toonde onder andere het verschil tussen geslacht, gender en geaardheid en opende de dialoog rond de positie van de vrouw in de samenleving. Foto’s van hand in hand lopende mannen en vrouwen, transgenders, vrouwen in de bouwsector en homokoppels hingen er tussen foto’s van “klassieke” situaties. Ouders, leerkrachten en kinderen passeerden deze dagelijks. Deze tentoonstelling is gratis uit te lenen bij de school.
•    Ouderbetrokkenheid: niet alleen door de tentoonstelling, maar ook door ochtendtoneeltjes (voor de kinderen, bijgewoond door de ouders) en in het bijzonder het slotfeest kon de school ook de ouders bij het project betrekken. Op de slotnamiddag was er in elke klas iets te zien, werd door ouders voor een hapje en een drankje gezorgd , werd een kunstwerk rond het woord respect onthuld en werd er gedanst en gezongen.

Contactgegevens voor meer info

Sint-Martinusschool
Palokestraat 79
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: (02)522 08 86
www.martinusleukeschool.be

Feedback geven