Inhoudelijk werken in oudervereniging SO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Ouders en schoolteam werken samen aan het opvoedingsproject van de school

In het Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas (SeO) werken ouders en schoolteam samen opvoedingsthema's uit. Een praktijkvoorbeeld waarbij de ouderraad inzet op inhoudelijk werken en adviseren van het schoolbeleid. 

  

Korte beschrijving van het voorbeeld

Een aantal jaren geleden heeft de school een nieuwe missie- en visietekst opgesteld. Bij het opstellen hiervan werden de verschillende partijen, waaronder ook het oudercomité, intensief betrokken.
Het oudercomité heeft mee vorm gegeven aan de finale tekst en specifieke aandachtspunten ten aanzien van het algemene opvoedingsproject en -traject van de school laten opnemen.
Sindsdien is deze tekst ook een echt werkdocument voor het oudercomité. Elke vergadering van het oudercomité staat telkens in het teken van één van de kerngedachten uit de missie- en visietekst.

Concrete aanpak:
•    Vastleggen van de thema’s:
Het oudercomité legt de thema’s voor het komende schooljaar vast, één thema per vergadering. De onderwerpen zijn bijv. ‘versterken van het zelfvertrouwen van onze kinderen’, ‘ontdekken en ontplooien van de talenten van onze kinderen’, ‘versterken van de bijdrage van de ouders in de opvoedingsdriehoek ouders-school-kind’…
•    Reflectievragen opstellen:
Een maand voor het oudercomité houdt het bestuur een voorvergadering waarbij het vastgelegde thema dieper besproken wordt en een aantal reflectievragen worden opgesteld. In de meeste gevallen peilen deze vragen naar wat er goed loopt in de school ten aanzien van het thema of wat er vanuit de school, de ouders of de kinderen nog kan verbeteren.
•    Leden oudercomité gaan aan de slag met de reflectievragen:
Deze reflectievragen sturen ze een tiental dagen voor de vergadering van het oudercomité, op naar de leden. Het is de bedoeling dat de leden aan de slag gaan met deze reflectievragen en deze bespreken met hun kinderen.  
•    Bespreking thema uit de missie- en visietekst op het oudercomité:
Op de vergadering zelf wordt het thema dan aan de hand van de vragen dieper besproken en de verschillende meningen en inzichten worden gedeeld.
•    Besluiten en werkpunten formuleren:
In sommige gevallen leidt dit tot een aantal werkpunten voor de ouders of voor de school. Er worden bijv. een aantal ‘trics & tips’ opgesteld. In andere gevallen worden bepaalde inzichten opgenomen in het schooltijdschrift.
Dit alles loopt in perfecte samenwerking met de directie, die deze aanpak ten volle stimuleert en mee ondersteunt.
Het is niet altijd het directe eindresultaat dat het allerbelangrijkste is, maar wel de weg er naar toe, namelijk de reflectie en de bespreking van het thema zelf. Dit leidt meestal tot een verscherpte en gedeelde bewustwording van bepaalde aspecten rondom het algemeen welzijn van de kinderen. Het meebouwen als school en ouders aan de optimale vorming en welzijn van de kinderen blijft de finale doelstelling.


Context van de school en actoren

•    Het SJKS is een ASO school, gelegen in Sint-Niklaas.
•    Er komen gemiddeld een 15-tal ouders naar het oudercomité om samen na te denken en te discussiëren over schoolgebonden thema’s die kinderen en ouders belangrijk vinden.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het oudercomité doet meer dan enkel ontmoetingsactiviteiten organiseren of geld in ’t laatje brengen. Er wordt op een gestructureerde manier inhoudelijk gewerkt.
•    De communicatie tussen ouders en kinderen wordt gestimuleerd via reflectievragen, die ouders vooraf met hun kinderen bespreken.
•    De discussie werpt zijn vruchten af: er worden werkpunten opgesteld die het welbevinden van de kinderen op school bevorderen.


Gouden tips

•    Het helpt als de school vragende partij is voor de inbreng van ouders en leerlingen. Dan is de kans groot dat de school ook rekening houdt met hun mening.
•    Het is belangrijk om de besluiten en inzichten van de discussies die in het oudercomité gevoerd zijn, verder te communiceren naar alle ouders van de school via de nieuwsbrief, website, ouderkrant…


Contactgegevens voor meer info

Sint-Jozef-Klein-Seminarie 
Collegestraat 31 – 9100 Sint-Niklaas
www.sjks.be

Feedback geven