Interactieve ouderavond

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Stellingenspel tijdens een interactieve ouderavond in het eerste leerjaar van de GVLS Groenendaal in Merksem

Een praktijkvoorbeeld om ouders op een speelse manier te bevragen over hun ervaringen bij de overgang naar het eerste leerjaar, de onthaal - en infomomenten, het huiswerkbeleid en de werking van de school.       

Korte beschrijving van het voorbeeld

De school organiseert in het midden van het eerste trimester een ouderavond om te peilen naar indrukken van ouders uit het eerste leerjaar over:
•    De overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar
•    De werking van de school
•    De duidelijkheid van de afspraken
•    De ervaringen met de onthaalmomenten
•    De ervaringen met de infomomenten
•    De ervaringen omtrent lessen en huiswerk
Benodigdheden:
•    7 dozen waarop de stellingen zijn aangebracht
•    7 stellingen
o    Het bezoek van ouders en kleuters vorig jaar naar het eerste leerjaar moet zeker behouden blijven.
o    Het onthaalmoment eind augustus was een leuke start van het nieuwe schooljaar.
o    Op de ouderavond begin september werden duidelijke afspraken gemaakt.
o    Ik begrijp de brieven van de school die worden meegegeven.
o    De schoolagenda van mijn kind is voor mij duidelijk.
o    De punten op het rapport zeggen mij wat mijn kind al kan.
o    Ik maak tijd om ’s avonds lessen en taken op te volgen.
•    Per ouder 7 blaadjes
•    Per ouder een balpen
•    Per ouder 3 stickers
•    Per ouder een pion
•    Per groep een bord met kleurencirkels (groen, oranje en rood)
Werking:
Opdracht 1:
De dozen met stellingen staan op een zichtbare plaats. De ouders worden uitgenodigd om hun bevindingen, vragen, positieve of negatieve ervaringen op een blaadje op te schrijven en in de doos met de bijhorende stelling te deponeren.

Opdracht 2:
Nadien kleven de ouders hun stickers bij drie stellingen die ze het belangrijkste vinden en in groep willen bespreken. De drie (vier) stellingen die het meest gekozen zijn worden in de grote groep voorgelezen, besproken en aangevuld.

Opdracht 3:
De drie (vier) stellingen worden in groepjes besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het spelbord. De ouders zetten hun pion in de juiste cirkel:
•    Groen: akkoord
•    Oranje: twijfel
•    Rood: niet akkoord
Na de keuze worden de meningen in de groepjes besproken.

Context van de school en actoren

•    De GVLS Groenendaal is de lagere afdeling gelegen binnen de scholengroep Groenendaal te Merksem. Deze groep bestaat uit een zelfstandige kleuterschool, een lagere school, een college en twee scholen die TSO en BSO aanbieden.
•    Merksem is één van de 9 Antwerpse districten met 43.000 inwoners en meer dan 90 nationaliteiten. In de school zijn de Turkse en Marokkaanse gemeenschap het sterkst vertegenwoordigd, naast andere nationaliteiten.
•    Elk leerjaar is verdeeld over 4 klassen, het leerlingenaantal ligt rond de 470 kinderen. De twee directies kunnen rekenen op 7 zorgleerkrachten. De ouderwerking wordt door de directie en zorgcoördinator gestimuleerd en gedragen.
•    Eén van de directies en de zorgcoördinator hebben een werkvorm ontwikkeld waarbij ze trachten de ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar meer te betrekken in het schoolse leven en de onderlinge communicatie tussen ouders te versterken. Dit ‘spel’ wordt ingeleid met een klein toneeltje waarin een leerling en leerkracht de thuissituatie rond huiswerkbegeleiding naspelen.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Deze werkvorm tijdens een ouderavond verhoogt de inbreng van de ouders.
•    Door het spelelement te hanteren, is dit minder bedreigend voor mensen die hun mening niet graag of minder goed kunnen verwoorden.
•    Deze formule zorgt er tevens voor dat ouders, die hun stelling liever anoniem behandeld zien, deze in groep op een veilige manier kunnen bespreken.


Gouden tips

•    Koffie en thee serveren zorgt voor een beter en welkom gevoel.

Contactgegevens voor meer info

Lagere school Groenendaal
Gagelveldenstraat 71 - 2170 Antwerpen
Tel: 03 645 74 40

Feedback geven