Kalender vol boekentips

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Een originele opbrengstactiviteit in VBS De Bolster in Ramsel

Een creatief praktijkvoorbeeld waarbij het schoolteam, de ouders en de leerlingen een schoolkalender met boekentips ontwerpen.


Korte beschrijving van het voorbeeld

VBS De Bolster startte dit jaar met leeskwartiertjes en plant een ‘Boekenfeest’ als schoolfeest. Het thema voor de jaarlijkse schoolkalender was dan ook snel gekozen. 
Iedere leerkracht koos één boek om uit te werken voor zijn/haar klas. De foto’s werden gemaakt op 2 dagen: 1 dag voor de kleuterschool, 1 voor de lagere school. Personeel of kinderen die die dag afwezig waren, konden later bij de fotograaf (een ouder) thuis langsgaan. De fotosessies duurden ongeveer 1 uur. Er kwamen in elke klas 2 ouders van het oudercomité helpen om de achtergrond de plaatsen, de haartjes goed te leggen enz.
Twee ouders zorgden voor de uitwerking:
-    creatief meedenken, foto’s maken, foto’s bewerken
-    lay-out, alles druk-klaar maken, logo’s van de sponsors verzamelen en de contacten met de drukker
Ze waren hier in hun vrije tijd twee maanden vrij intensief mee bezig.
Het schoolpersoneel dat geen klas heeft, staat vooraan op de kalender. Er zijn meer klassen dan maanden, dus van sommige maanden zijn er 2 versies (bijv. januari klas 1A en januari klas 1B). Zo kreeg elke klas een kalenderblad. Ouders kiezen welk kalenderblad zij voor elke maand thuis ophangen.
De directie ging met enkele ouders op zoek naar sponsors om de drukkosten een stukje te financieren. Op de tweede bladzijde van de kalender staan alle sponsors met hun logo. De kalender wordt voor 13 euro verkocht.

Context van de school en actoren

VBS De Bolster is een warme school gelegen in het centrum van Ramsel, deelgemeente van het groene en gastvrije Herselt. De school kan rekenen op een sterk oudercomité met een groot hart voor de school. Hun creativiteit, inbreng in de participatieraden en de vele helpende handen leiden elk jaar tot knappe realisaties.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het is een mooie manier om een maandelijkse boekentip te verspreiden.  
•    De kalender is een originele aanleiding om in alle klassen rond één boek aan de slag te gaan.
•    Het is een dagelijkse visuele herinnering voor de ouders aan de creativiteit en de positieve sfeer op school en aan het belang dat de school hecht aan lezen en voorlezen.


Gouden tips

•    Hang de drukproeven op een zichtbare plaats, bijv. aan de schoolpoort of op de speelplaats. Het is een perfecte smaakmaker, een visuele herinnering aan de actie en een manier om de ouders, leerlingen en leerkrachten te betrekken bij het proces, bij ‘the making off’ de kalender.
•    Je kan belangrijke data (vakanties, oudercontacten, schoolfeest) alvast in de kalender opnemen.
•    Denk aan alle ouders. Beperk het aantal opbrengstactiviteiten en zorg voor democratische prijzen. Als promotie of ‘teaser’ kan je elke ouder gratis een digitale versie geven van de foto van of de pagina met zijn/haar kind.


Contactgegevens voor meer info

VBS de Bolster
Schoolstraat 26, 2230 Ramsel
016/69 71 44
www.vbsramsel.be

Feedback geven