Klasouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De VBS Sinte-Maarten Meise zet in op ouderbetrokkenheid door te werken met klasouders

Met klasouders heeft de ouderwerking een groter bereik
Ouderraad van VBS Sinte-Maarten in Meise


Korte beschrijving van het voorbeeld

De school werkt al enkele jaren met klasouders.
De ouderraad nam het initiatief. Ze deden een bevraging bij de leerkrachten, waaruit bleek dat het schoolteam achter het idee stond.
Klasouders vormen de brug tussen school, ouderraad en ouders. Elke klas heeft een klasouder. Sommige ouders zijn klasouder van 2 klassen. Het werken met klasouders verlaagt de drempel tot ouderparticipatie enorm. In Meise vormen de klasouders een hechte groep.  Het persoonlijk contact dat groeit tussen ouders onderling en tussen ouder en leraar is een echte meerwaarde.

WERVEN VAN DE KLASOUDERS:
Op het einde van het schooljaar stuurt de ouderraad een e-mail met een oproep voor klasouders, met een positieve insteek (“ik heb het graag gedaan, …”). Indien er niet veel kandidaten zijn, wordt er ook via de agenda een briefje verspreid.

Daarna komen de  bestuursleden samen om de klasouders over de klassen te verdelen. Aan de kandidaten worden bepaalde voorkeuren gevraagd (bijv. verkies je een kleuterklas of een klas van de lagere school?). Er wordt in eerste instantie voor gezorgd dat men klasouder is van een klas waarin het eigen kind zit. Meestal zijn er slechts 1 of 2 klassen waar geen kandidaat klasouders voor zijn. Bestuursleden vullen de overige plaatsen in.

TAKEN VAN DE KLASOUDERS:
De klasouder stelt zich in begin van het jaar aan de klas voor. Klasouders worden voldoende ondersteund a.d.h.v. onder andere een infobrochure voor ouders (bijv. hoe omgaan met persoonlijke problemen) en tips (bijv. hoe stel je je als klasouder voor, omtrent thema’s), maar de invulling wordt vrij gelaten.
De enige verplichte taak van de klasouder is om de communicatie van de ouderraad en de school door te sturen naar de ouders van de klas. Andere taken zijn vrij. Toch kunnen kleine ontmoetingsactiviteiten een enorme meerwaarde hebben.
-    De e-mailadressen van de ouders verzamelen en een klassikale e-maillijst opstellen
-    Communicatie doorspelen
-    Beslissingen van de ouderraad doorsturen
-    Hulp vragen voor activiteiten
-    Kleine ontmoetingsactiviteiten op klasniveau organiseren.
Voorbeelden van deze school: kerstontbijten, ’s avonds iets drinken, voorleesmomentjes, samen met de juf op uitstap, naar het gemeentehuis op de trouw van de juf (moet wel afgestemd zijn op de juf, moet je kennen), een lunch op de dag van de leraar, een Turkse lunch voor alle ouders en leerkrachten gemaakt in de eigen klas, …

AFSPRAKEN ROND DE KLASOUDERWERKING:
De activiteiten worden gefinancierd door de ouders zelf. De ouderraad raadt aan om met bijdragen van +- 2 euro per kind te werken.
Klasouders kunnen voorkomen dat kritieken te veel de bovenhand krijgen. Negatieve kritiekpunten over algemene zaken bereiken sneller de ouderraad of de school. De directie kan dan direct reageren en duidelijk communiceren (bijv. omtrent de reden van een verandering). Voor individuele problemen dient de klasouder niet. Dit wordt duidelijk meegegeven, dan wordt er aangemoedigd om rechtstreeks naar de juf te gaan.
De klasouder bepaalt zelf, in samenspraak met de klasleraar, hoeveel tijd hij/zij besteed aan het klasouderschap. De tijdsbesteding mag zich gerust beperken tot het doorspelen van de e-mails. Toch doen in deze school de klasouders uit eigen wil meer dan het minimum.
De klasouder is niet verplicht om lid te zijn van de ouderraad, maar het is wel aangewezen. In deze school zijn de meeste klasouders lid of minstens heel actief aanwezig.

De stuurgroep evalueert en stuurt tijdig bij. Er wordt expliciet aan klasouders gevraagd om feedback te geven. Zo kwam bijvoorbeeld al naar voor dat sommige ouders vonden dat de kosten te hoog opliepen. Klasouders werden hiervan op de hoogte gebracht, de vraag om de kosten te beperken tot 2€/gezin, werd in de infobrochure toegevoegd.

Leerkrachten werden a.d.h.v. een enquête bevraagd over de tevredenheid rond klasouders. Meer dan 90% stond er achter. Zelfs van vervangleerkrachten ontving de school heel positieve reacties. Zij zouden dit systeem aanraden in andere scholen.

Context van de school en actoren

VBS Sinte-Maarten is een grote school met 2 à 3 klassen per leerjaar.
Ze is gelegen in de Brusselse Rand. Omwille van migratie hebben ze een divers ouderpubliek.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het is positief om een kader voor klasouders te bieden, maar toch voldoende ruimte en vrijheid te laten. Dit zorgt ervoor dat de klasouder voldoende gemotiveerd blijft.
•    Er werd gepeild naar het standpunt van de school rond klasouders. Vooraleer een school beslist om met klasouders te werken, is gedragenheid bij het schoolteam noodzakelijk.

Gouden tips

•    Voldoende ondersteuning bieden aan de klasouders: een kader, afspraken,…
•    Vrijheid geven: niet te veel vaste taken opleggen
•    Kleine ontmoetingsactiviteiten organiseren, die kunnen de sfeer een boost geven.
•    Tijdig evalueren en bijsturen

Contactgegevens voor meer info

VBS Sinte-Maarten
Limbosweg 13
1860 Meise
www.sinte-maartenschool.be

Feedback geven