Kostenbeheersing in het SO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Alle partners betrekken bij het schoolkostenbeleid van het Sint-Donatusinstituut Merchtem

Een praktijkvoorbeeld van een participatief uitgewerkt duurzaam schoolkostenbeleid.

Korte beschrijving van het voorbeeld

Motivatie om aan de schoolkosten te werken?
Kostenbeheersing is één van de thema’s die opgenomen zijn in de globale IKZ-werking (Interne Kwaliteitszorg). 2006-2007 was het jaar dat de schoolkosten voor het eerst als ‘pijnpunt’ op de evaluaties naar voor kwamen.

Hoe worden de verschillende partners op school betrokken bij dit proces?
•    De ouders: via een 2-jaarlijkse bevraging bij de ouders wordt gepeild naar hun tevredenheid, o.a. op het vlak van de kostenbeheersing. De resultaten van de peilingen worden op de ouderraad besproken.
•    Het personeel: de kostenbeheersing is altijd (kort of lang) een item op de algemene vergaderingen. Dit aan de hand van de meet- en bevragingsresultaten.
•    De gezamenlijke vertegenwoordigers van leerlingen – ouders – personeel (leidende coalities):
Om de drie jaar is er een interne schooldoorlichting. Dit is een halve dag waarop vertegenwoordigers van iedere geleding van de school, eerst per geleding en vervolgens in gezamenlijk overleg, de schoolwerking evalueren. De resultaten van deze evaluatie worden nadien in iedere geleding besproken (leerlingenraad – algemene personeelsvergadering – ouderraad).

Hoe worden de kosten concreet beheerst?
•    Alle kosten worden centraal beheerd: buiten de aankoop van de handboeken wordt alles op een centrale rekening gezet. Dit zorgt voor duidelijkheid en voor de noodzakelijke informatie om de kosten duurzaam te kunnen beheren.
-    1 x per jaar worden alle kosten geanalyseerd.
-    2 x per jaar worden de leerkrachten (die feitelijk veel van de kosten creëren) gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd.
-    Responsabilisering voor de volgende kostenonderdelen:

- Projecten
- Kopiekosten
- Reizen
- Handboeken
- Keuken
- Handvaardigheid

•    Offertes vragen: zoveel mogelijk worden de aankopen gecentraliseerd en altijd worden er offertes gevraagd. Bijv. 

- Reizen: autocars
- Handboeken: verkoop centraal in de school door een firma waarmee onderhandeld is over de verkoopprijs.

•    Inning van de rekeningen: er is altijd het open aanbod om afbetalingsplannen op te stellen. Dit gebeurt tijdens persoonlijke afspraken waarbij iedere vraag afzonderlijk bekeken wordt.
Men poogt de vicieuze cirkel te doorbreken: hoge kosten  veel wanbetalers  dalend vermogen van de school  verhoogde kosten  veel wanbetalers  …
Dit gebeurt door veel tijd en aandacht te besteden aan het innen van de rekeningen:
- Persoonlijke contactnames door de schoolverantwoordelijke
- Inschakelen van het OCMW
- Inschakelen van een vertegenwoordiger van het schoolbestuur voor persoonlijke contactnames.

Resultaten na twee jaren:
-    Het percentage wanbetalers daalde van 7% naar 1,5%.
-    De kostprijs van de aangerekende kopies, zakte met bijna de helft.
-    De totale schoolkostprijs zakte ongeveer met één derde van de kosten.
-    De kostprijs van projecten zakte ongeveer met de helft.


Context van de school en actoren

Sint-Donatus Middenschool is een autonome middenschool van de eerste graad secundair onderwijs.
Ze is gelegen in de Vlaamse rand rond Brussel. De school telt 360 leerlingen. Het leerlingenpubliek is qua samenstelling een goede representant van de bevolking van de regio.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Dit is een mooi voorbeeld van een professioneel uitgewerkt schoolkostenbeleid.
•    Budgetvriendelijke schoolkosten zijn heel belangrijk voor alle ouders, maar zeker voor de kansarme ouders.
•    Deze school doet serieuze inspanningen naar ouders die het financieel moeilijk hebben. Ze biedt de mogelijkheid van een  afbetalingsplan. Ze bespreken dit op een discrete manier, in een persoonlijk gesprek met de ouders.
•    Alle partners op school worden betrokken bij het schoolkostenbeleid: leraren, ouders en leerlingen. Knelpunten die ouders aangeven, worden daadwerkelijk aangepakt.
•    Het is geen éénmalige actie, maar een duurzaam beleid dat structureel ingebed is in de school.


Gouden tips

•    Blijvende opvolging voor de sensibilisering van de leerkrachten, opvoedende personeel is absoluut nodig. Spaarzaamheid op het geld van iemand anders is niet vanzelfsprekend!
•    Handboeken: er zijn bijna geen handboeken meer voor handen die opgenomen kunnen worden in een ‘handboekenfonds’ en dus tegen verminderde kostprijs ter beschikking kunnen worden gesteld. De uitgeverijen produceren massaal kleurrijke invulboeken. Waar handboeken in zo’n boekenfonds opgenomen kunnen worden, gebeurt dit.
•    Zwemmen zit in de eindtermen en is dus verplicht. Busvervoer en toegang tot het zwembad zijn grote kosten die de school niet in de hand heeft. Bijvoorbeeld, volgend jaar slaat de toegang tot het zwembad met 50 % op!


Bijlagen

‘Meten is weten’: grafieken van de resultaten
Contactgegevens voor meer info

Sint-Donatusinstituut Middenschool
Dendermondestraat 26 – 1785 Merchtem
www.sintdonatus.be

Feedback geven