Mama's koken voor leerlingen SO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
'Mama's Koken' in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Gent

Mama’s van diverse origine worden betrokken bij de school via de laagdrempelige kookactiviteit ‘Mama’s koken’. Het sluitstuk van een reeks fantastische kookmomenten is het boek ‘Mama’s koken’!

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Gent

Korte beschrijving van het voorbeeld

Koffiemomenten
Tijdens de huisbezoeken merkten de leraren dat de ouders van diverse origine wel betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind. Dat bracht het schoolteam op het idee om koffiemomenten te organiseren.
Op deze informele ontmoetingsmomenten werd er koffie en thee geserveerd. De ouders stelden zelf voor om gebak mee te brengen. Het koffiemoment bleek tevens een ideale gelegenheid om de Nederlandse taal te oefenen.

Kookproject
Op het koffiemoment werd duidelijk dat ‘eten’ een gezamenlijk interessepunt is van de mama’s.
De school vroeg subsidies aan bij de provincie en startte met een kookproject van 8 weken.
Op het oudercontact werden ouders warm gemaakt om deel te nemen, o.a. via een mooi flyertje.
Elke week was er een andere mama ‘chef kok’, zodat er verschillende landen aan bod kwamen.
Deze kookworkshop was zeer leerrijk:
o    In samenwerking met NT2 Volwassenonderwijs, leerden de ouders zich al doende goed uit te drukken in het Nederlands. De mama’s vertelden hun verhaal bij het menu dat ze kozen.
o    De mama’s van diverse origine leerden samenwerken.
In dialoog gaan met mensen die niet helemaal dezelfde mening hebben, is verrijkend.
o    De leraren konden aansluiten bij de maaltijd. De ‘Chef kok van dienst’ leerde om haar menu voor een groep voor te stellen.
Kookboek ‘Mama’s koken’
De recepten en de verhalen van de kookworkshop werden gebundeld in een mooi kookboek.
De mama’s waren ontzettend fier toen dit boek op het schoolfeest werd voorgesteld. Ze stelden zelf voor om voor alle aanwezigen te koken. Ze vroegen ook zelf aan de directeur om verder te mogen koken op school.

Mama’s koken voor de leerlingen en maken een ontbijt op de 1° schooldag
Elke dinsdag maken de mama’s een gezonde, warme maaltijd klaar voor de leerlingen van de school.
De ouders betalen hiervoor een kleine bijdrage.
Bij het begin van het schooljaar zorgen de kookmama’s voor een ontbijt voor alle ouders en leerlingen van de 1° graad. Aan dit warm welkom wordt ook een infomoment gekoppeld.

Mama’s in de schoolraad
Ouders hebben hun plaats gekregen op school door de kookactiviteiten. Maar ook op een andere manier vonden ze hun plaats. Drie mama’s van de kookworkshop zitten nu in de schoolraad, het formele inspraakorgaan op school.
Doordat de ouders zich gewaardeerd voelen op school, durven ze in de schoolraad hun zegje doen en de belangen van alle ouders naar voor te brengen. De brugfiguur (of GOK coördinator) belt de mama’s op voor de vergadering en zegt hen welke punten op de agenda staan.

Context van de school en actoren

HTI Sint-Antonius Gent is een BSO-TSO school in een multiculturele wijk van de stad Gent.
Ze organiseren ook OKAN klassen.
De ouders en de leerlingen zijn van diverse origine.
De school werkt al verschillende jaren heel hard aan leerlingen- en ouderparticipatie.
Sinds kort krijgen ze de hulp van een brugfiguur van de stad Gent om de ouderparticipatie te stimuleren.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Ouderbetrokkenheid wordt aangewakkerd via laagdrempelige activiteiten: koffiemoment, kookworkshop...
Maar deze school gaat ook een stapje verder. Via de kookworkshops worden ouders sterker gemaakt in de Nederlandse taal.
•    Het is fijn als de school ervoor open staat om ouders ruimte te geven, niet alleen om te helpen, maar ook om hun mening te zeggen in de schoolraad of in de ouderraad.
•    De school wil nog verder evolueren wat betreft ouderparticipatie. Ze maken plannen om ook de papa’s meer bij de school te betrekken.


Gouden tips

•    Het is een grote hulp als er een brugfiguur of GOK leerkracht ingezet kan worden om rond ouderparticipatie te werken.
•    Toch is het belangrijk dat het hele schoolteam bereid is om inspanningen te doen om ouders warm te onthalen en echt naar hen te luisteren.


Contactgegevens voor meer info

HTI Sint-Antonius
Holstraat 66, 9000 Gent
Tel  09/235 04 20
www.htisa.beFeedback geven