OKIDO Onderwijskosten in de Outlook

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
In het VTI Diksmuide werken alle partners samen aan een kostenbeheersend beleid

Een praktijkvoorbeeld waarbij ouders, leerlingen en het schoolteam een schoolkostenbeleid uitwerken dat transparant en financieel haalbaar is voor alle ouders.

Korte beschrijving van het voorbeeld

Omdat de schoolrekening voor een aantal gezinnen een probleem vormde, gooide de directie het kostenbeleid over een totaal andere boeg: de werkgroep OKIDO werd in het leven geroepen.

Om de werkgroep een echte plaats te geven in het schoolbeleid en in het hele schoolteam, werd er een pedagogische studiedag besteed aan de problematiek van schoolkosten. Op elk niveau moest men nadenken waar men dezelfde onderwijskwaliteit kan bieden voor minder geld. Er werd als het ware een sjabloon ontworpen waarin elke onderwijskost kon worden ondergebracht en geëvalueerd.

Na de pedagogische studiedag werd het echte werk verdergezet door de werkgroep OKIDO. In deze werkgroep zetelen leraren, leerlingen, ouders en de directie. Met de concrete planning van een schooljaar voor ogen, wordt elke ‘uitgavenpost’ kritisch beoordeeld: zijn deze kosten verantwoord in functie van het te bereiken doel? Zo ja, hoe kan er dan nog worden bespaard met behoud van de nodige kwaliteit? Welke alternatieven zijn er voor handen?
De creativiteit van de OKIDO’ers leidde intussen tot tal van oplossingen en besparingen. Bovendien nestelde zich op deze school een kritische ingesteldheid ten opzichte van schoolkosten en het beleid daaromtrent.


Context van de school en actoren

Het VTI van Diksmuide is een nijverheidstechnische school. Men biedt er ook enkele studierichtingen aan in de ‘zachte’ sector. Het is een middelgrote school met ongeveer 700 leerlingen en 110 leerkrachten.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Via de werkgroep OKIDO werkt men concreet aan een schoolkostenbeleid waarin de participatie van leerlingen, leraren en ouders een feit is. Ouderbetrokkenheid is op die manier geen holle slogan, maar een werkelijkheid binnen het schoolbeleid. Onrechtstreekse gevolgen zijn een grotere betrokkenheid bij het hele schoolgebeuren zowel bij de leerlingen, de leraren als de ouders.
•    Het is een initiatief dat vanuit het schoolbeleid uitgedragen wordt naar het hele schoolteam en de leerlingen- en ouderraad ondersteunen en dragen hun steentje bij.
•    Deze activiteit is een combinatie van naar elkaar luisteren, meedenken en zoeken naar creatieve en betaalbare oplossingen om het behalen van een diploma/getuigschrift voor iedereen betaalbaar te maken.

Gouden tips

•    De betrokkenheid van alle schoolactoren
•    De medewerking van alle personeelsleden, niet enkel de werkgroep
•    Blijvende alertheid

Contactgegevens voor meer info

VTI Diksmuide
Cardijnlaan 2
8600 Diksmuide
051 50 10 27
www.vtidiksmuide.be

Feedback geven