Onze oudervereniging kiest kleur tegen pesten

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Werkgroep van ouders en leerkrachten tegen pesten in de vrije basisschool 'Heilig Hart' Heverlee

Een praktijkvoorbeeld waarbij het schoolteam en de ouderraad diverse acties ondernemen om pesten op school te voorkomen en aan te pakken.

Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderraad startte met een ‘gemengde’ werkgroep om te werken aan pesten.
Enkele ouders en leerkrachten, waaronder de zorgleerkracht, maken deel uit van de werkgroep.
Er werd een schitterend logo ontworpen en enkele acties kregen vorm:

Laagdrempelige pestmeldpunten:
•    Leerlingen en ouders kunnen via de website van de school pestproblemen melden. Op die manier kunnen ze, al dan niet anoniem, hun verhaal kwijt. Ze kunnen zelf aanvinken op het web formulier wat zij willen dat er gebeurt met hun verhaal. Neem zeker een kijkje op de website: www.basisschoolhhh.be, klik op de home pagina op het logo ‘Een hart voor iedereen’.


•    Verder werden er ook brievenbussen als pestmeldpunt geïnstalleerd aan het speelhuisje en in de inkomhal. Leerlingen kunnen er op papier hun verhaal kwijt.
•    Tenslotte zijn er de vertelkaartjes ‘ik wil iets kwijt aan de juf’. Elk kind krijgt een kaartje en er liggen enkele reservekaartjes in de klas.
De leerlingen en ouders krijgen de garantie dat er zorgzaam omgesprongen wordt met hun verhaal. De pestverhalen komen steeds terecht bij het zorgteam die er vertrouwelijk en professioneel mee omgaan.

Pestpreventie door ‘spelletjes uit de oude doos’
•    De werkgroep wil pesten voorkomen door een aantal spelen terug uit de oude doos te halen. Elke klas krijgt ‘spelfiches’ en eventueel goedkoop spelmateriaal om enkele spelen terug te lanceren. Want, kinderen die fijn samen spelen hebben geen tijd om te pesten. In de maand november werd het elastiekspringen en het knikkeren in de kijker gezet. De ouders van de ouderraad helpen om de spelletjes aan te leren in de klas.
•    Er werd een leukere manier gezocht om een spel aan te bieden dan de spelfiches. De zorgleerkracht filmt maandelijks met een klas een nieuw spel. Eén klas speelt het spel en dit wordt geprojecteerd in de klas/op de speelplaats tijdens de pauze.
•    Op de speelplaats werd een rustplekje voor kinderen voorzien. De kinderen kunnen zich daar even terugtrekken. Aan het speelhuisje wordt een houten bank gezet, met koptelefoon zodat de kinderen naar muziek kunnen luisteren.
•    Er wordt ook gedacht aan een ‘Goedmaakplek’, waar kinderen kunnen plaatsnemen en zelf hun ruzies en wrevels uitpraten.

Ouders informeren: ‘Infoavond rond pesten’ met Gie Deboutte
In de maand november organiseerde de ouderraad de zeer interessante infoavond rond pesten door Gie Deboutte (bezieler van het netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’). Hij gaf een boeiende uiteenzetting over pesten, hoe ouders ermee om kunnen gaan en wat de school eraan kan doen.

Acties in de week tegen pesten
•    De kinderen dansten de Move tegen pesten op de speelplaats. Thuis oefenden ze samen met de ouders.
•    Tijdens de week werden kinderen op pad gestuurd met een camera om mooie ‘samenspeelmomenten’ op de speelplaats te filmen. Elke morgen toont de ‘reporter met een hart’ van het vriendschapsjournaal een filmpje over leuk samenspelen en geeft er een samenspeeltip bij.
Ouders werden gesensibiliseerd via brieven en spandoeken.
Vorming en info voor het schoolteam
Binnenkort wordt een infosessie rond pesten georganiseerd voor de speelplaatstoezichters.
Bij de zorgleerkracht kunnen leerkrachten terecht voor intervisie over hun aanpak van pestsituaties.

Samen werken aan pestpreventie
•    In de lagere school zet men in op sociale vaardigheden en samenhorigheid. De ‘klasburgemeesters’ (leerling die verantwoordelijk is voor een klas) spelen hierbij een belangrijke rol.
•    In de kleuterschool wordt gepast gedrag aangeleerd, zodat kleuters leren hoe ze moeten reageren op ongewenst gedrag.
•    Ouders worden telkens op de hoogte gebracht wanneer hun kind betrokken is bij een pestsituatie.
•    De aanpak van pesten met de no-blame methode, maakt deel uit van het pestbeleid. De no-blame methode is een niet-bestraffende aanpak die gebaseerd is op de solidariteit van de groep.

Context van de school en actoren

Basisschool Heilig Hart maakt deel uit van de grote Heilig Hartcampus, een tweetal kilometer van het stadscentrum van Leuven. Het is een grote basisschool met 650 leerlingen.
De school heeft een jarenlange traditie van ouderparticipatie via ouderraad, schoolraad en tal van ouderactiviteiten.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Deze acties zijn tot stand gekomen vanuit een gemengde werkgroep tegen pesten. Een echt succesverhaal van samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
•    Laagdrempelige meldpunten, via website en brievenbussen, maken pesten meer bespreekbaar.
•    Dit is geen éénmalige actie. De werkgroep heeft gekozen voor een holistische aanpak op verschillende niveaus en naar alle actoren: preventie, aanpak van pestsituaties en sensibilisering van kinderen, ouders en leerkrachten.

Gouden tips

•    Als een oudervereniging rond het thema pesten wil werken, is een goede samenwerking met het schoolteam van groot belang. De oprichting van een gemengde werkgroep waar (zorg)leerkracht(en) en ouders inzitten, is een goede start.
•    Voorafgaand aan de acties is het zinvol om in dialoog te gaan met ouders en te luisteren naar hun ervaringen.
•    Vier op de tien jongeren zegt dat veel pesterijen niet door leerkrachten opgemerkt worden (Yeti-enquête). Laagdrempelige meldpunten maken de kans groter dat pestsituaties in een vroeg stadium aan ’t licht komen.
•    Gepeste kinderen zijn angstig en bezorgd over wat er zal gebeuren nadat ze hun verhaal vertellen op school. Zorgzaam omspringen met pestmeldingen is dus de boodschap.


Bijlagen

Logo meldpunten 'Een hart voor iedereen'


De brievenbus aan het speelhuisje


Contactgegevens voor meer info

Vrije basisschool Heilig Hart Heverlee
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
www.basisschoolhhh.be

Feedback geven