Plus twee methode

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Praktijkvoorbeeld: plus twee methode

Plus twee methode: een werkvorm om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de oudervereniging
VBS Eigenbilzen

Korte beschrijving van het voorbeeld

Het is een feit dat liefst 50% van de mogelijke vrijwilligers zich niet vanzelf melden maar willen gevraagd worden. Mensen voelen zich immers vereerd als ze aangesproken worden op hun competenties en wat ze voor hun medemens kunnen betekenen.
De methode die we hieronder schetsen, kan gebruikt worden om zowel bestuursvrijwilligers, ouders voor een werkgroep als losse medewerkers op te sporen. Elke stap duurt slechts 30 minuten. Binnen de drie maanden telt de bestuursploeg of permanente werkgroep met hulp van alle leden van de oudervereniging twee nieuwe ouders.


Werkwijze
Stap 1: namen en afspraken
•    Tijdens een vergadering van de oudervereniging kan je volgende vraag beantwoorden: ‘zoeken we mensen voor welbepaalde taken? Zo ja, voor welke?’ Als het voor jullie onbelangrijk is welke taken de nieuwe bestuursleden zullen moeten opnemen, dan is dat ook goed.
•    Iedereen noemt 2 tot 5 namen uit de kennissenkring met kinderen hier op school. Zeg nooit: ‘die gaat dat toch niet willen doen’
•    Afspraken noteren op afsprakenblad: wie spreekt wie aan? Tegen wanneer? Dit blad bezorg je dan aan alle leden van de oudervereniging .
Stap 2: Kennissen aanspreken
Ieder bestuurslid spreekt de genoemde ouders aan
Stap 3: Verwelkoming
Tijdens de vergadering de nieuwe mensen…
•    zeer hartelijk verwelkomen,
•    vragen te zeggen wie ze zijn (naam, interesses, …),
•    vertellen wie de andere bestuursleden zijn,
•    kort vertellen wat de oudervereniging het komende half jaar zoal van plan is,
•    documentatie en eventueel een bloemetje geven


Direct na de eerste twee à drie bijeenkomsten:
•    individueel vragen ‘Hoe vind je het?’. Op basis van hun antwoorden ga je hier dieper op in. Dit kan je concreet doen door bijkomende vragen te stellen


Context van de school en actoren

De vrije basisschool van Eigenbilzen is een landelijke dorpsschool. Tot voor kort was er een grote groep ouders die verschillende ontmoetingsactiviteiten organiseerden.  Meerdere leden hebben de school verlaten en er is een nieuwe generatie ouders aan zet. Deze groep wil, naast de organisatie van hand- en spandiensten, meer betrokken worden bij het beleid van de school.  Zo participeren er nu ouders en leerkrachten in thematische werkgroepen.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

Omdat we weten dat het aantrekken van vrijwilligers het meest efficiënt gebeurt via het persoonlijk aanspreken van mensen (de zogenaamde mond- tot -oor reclame), is de +2-methode een doeltreffende manier om het werven op een gestructureerde manier aan te pakken.  Bovendien kan elk lid van de oudervereniging met een minimum aan inspanningen zijn steentje hiertoe bijdragen.  


Gouden tips

•    Zorg dat de school mee vragende partij is voor nieuwe vrijwilligers
•    Kies een goed moment
•    Vertel dat je op zoek bent naar extra leden
•    Leg uit wat je als oudervereniging allemaal doet
•    Zeg dat het absoluut niet moeilijk is om zich te engageren
•    Vraag ‘wil je het voor één schooljaar of een activiteit proberen ?’
•    Beloof een goede verwelkoming en ga hem of haar de eerste keer afhalen


Contactgegevens voor meer info

VBS Eigenbilzen
Winkelomstraat 10
3740 Eigenbilzen


Feedback geven