Schoolstraat Merendree

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Inrichten van een schoolstraat in de Sint-Gerolfschool Merendree

Een praktijkvoorbeeld waar ouders meewerken aan een verkeersveilige  - en kindvriendelijke schoolomgeving.


Korte beschrijving van het voorbeeld

De smalle doorgang aan de schoolpoort leidde vaak tot gevaarlijke situaties. Daarom groeide het idee om de straat bij het begin en het einde van de schooldag af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

De ouderraad en de verkeerswerkgroep gingen samen in overleg met de gemeente om de gevaarlijke situatie aan te pakken. Ze organiseerden een bevraging bij de buurtbewoners om draagvlak te creëren voor dit nieuwe initiatief. In het begin voelden ze weerstand, maar na verloop van tijd zagen steeds meer mensen in dat de straat ’s morgens en ’s avonds tijdelijk afsluiten de beste oplossing was.

De afsluiting van de straat gebeurt door twee nadarhekkens die door ‘Peters en Meters’ (ouders en leerkrachten) op afgesproken uren geplaatst en weggezet worden. Tussen de nadarafsluitingen kunnen ouders hun kinderen op een veilige manier afzetten of wachten tot de bel klinkt. 

De gemeente creëerde het wettelijk kader. De ‘Peters en Meters’ maakten duidelijk afspraken met de stad over de timing, het rapporteren van problemen en de communicatie met de buurt. De eerste evaluatie bij de ouders, de leerkrachten en de buurbewoners was heel positief.

Zo werd “Merendreedorp” de eerste schoolstraat in Nevele.  Dankzij het succes van dit project werkte de gemeente intussen een procedure uit die ook andere scholen toelaat tijdelijke schoolstraten te organiseren.

Context van de school en actoren

De Sint-Gerolfsschool is de vrije basisschool van Merendree, een landelijk dorp (deelgemeente van Nevele) op een tiental kilometer van Gent.
Merendree heeft een groeiende en jonge bevolking, waardoor het aantal leerlingen (en ouders) en ook het verkeer rond de school sterk is toegenomen.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Ouders en leerkrachten werkten samen aan het verhogen van de verkeersveiligheid.
•    De verkeersvrije weg creëert rust aan de schoolpoort. Kinderen, (groot-)ouders en leerkrachten kunnen weer praten met elkaar. De schoolpoort herwint haar sociale functie.
•    De buurt werd verschillende keren betrokken, zowel informeel als via een bevraging, zowel vooraf als voor een evaluatie nadien.
•    De verkeerswerkgroep is erin geslaagd het concept van de ‘schoolstraat’ in de gemeente Nevele op de kaart te zetten. Dankzij hun inzet kunnen alle scholen in Nevele een aanvraag indienen voor een schoolstraat.

Gouden tips

•    Wees geduldig. Het overleg met de gemeente en de aanpassingen in het beleid gaan niet snel, maar kunnen leiden tot een duurzaam resultaat.
•    Betrek iedereen. De buurt informeren, bevragen en hun stem beluisteren in een evaluatie vergroten het draagvlak.
•    Maak goede afspraken, zowel met de gemeente, de lokale politie als met de leerkrachten, de ouders, de leerlingen en de ‘Peters en Meters’. Als iedereen de afspraken goed kent, verloopt het veel soepeler.


Bijlagen

Afsprakennota schoolstraat


Contactgegevens voor meer info

VBS Sint-Gerolfsschool
Merendreedorp 24
9850 Merendree

https://gerolf.op-weg.be/Feedback geven