Sleutelouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Sleutelouders voor de vrije basisschool 'De Horizon' Beverlo

De 'sleutelouders' gaan op huisbezoek bij (anderstalige) ouders om de schoolwerking voor te stellen. Een laagdrempelig praktijkvoorbeeld van oudervriendelijk onthaal van (nieuwe) ouders.  

Korte beschrijving van het voorbeeld

Sleutelfiguren uit de buurt, waaronder ouders van de school, gaan op bezoek bij gezinnen in de omgeving van de school. Het is de bedoeling om vooral ouders met een eerste kindje, maar ook ouders van andere kinderen die het volgende schooljaar voor het eerst naar de kleuterklas gaan, te informeren over het schoolgebeuren. Het gaat vooral om anderstalige ouders die zelf het initiatief niet durven of kunnen nemen om zich goed te informeren over de mogelijkheden. Zo krijgen zij toch van (bevriende) mama’s die de school reeds kennen de nodige informatie. De info gaat over de school en haar sterktes (zoals ouderbetrokkenheid, de laagdrempeligheid van de school enz.). Daarnaast worden de nieuwe ouders meteen uitgenodigd voor de eerste openklasdag om een kijkje te komen nemen bij de kleuters.

De sleutelouders krijgen een uitnodigingsbrief en foldertje mee van de school, die zij samen met de school hebben ontworpen! Om het geheel leuk te presenteren, komen de sleutelouders samen met de zorgjuf om het pakketje aan een ballon vast te maken.


Context van de school en actoren

De Horizon is een buurtschool met 200 kinderen, waarvan bijna 100% van vreemde origine. Ook de directe omgeving van deze school in Beverlo bestaat grotendeels uit Turkse, maar ook Marokkaanse, Poolse, Bulgaarse… gezinnen. De werking van de school is goed afgestemd op haar populatie. Er is aandacht voor elk individueel kind. School en ouders kunnen op elkaar rekenen.

Dit initiatief wordt grotendeels gerealiseerd door de school en de ouders zelf, met steun van buurtopbouwwerk, Rimo Limburg. De directeur en de zorgleerkracht nemen de coördinerende rol op zich.

De sleutelouders zijn – hoofdzakelijk Turkse - ouders uit de oudervereniging. Medewerking staat open voor elke ouder.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Doelgroepouders worden opgezocht door bekenden, wat het minder bedreigend maakt.
•    Ze krijgen op een laagdrempelige manier de nodige, belangrijke informatie. Ze worden op de hoogte gebracht van de positieve punten van het onderwijs in de school.
•    Ouderbetrokkenheid wordt op een actieve manier vroegtijdig in de kijker gezet.
•    Ouders krijgen zelf de kans het project mee op poten te zetten.
•    Ouders van de school leren elkaar kennen. Dat creëert vertrouwen, wat op zijn beurt de basis is voor een goede samenwerking onderling en met de school.
•    Ouders voelen zich goed, er wordt beroep gedaan op hun talenten (ze voelen zich niet verplicht).


Gouden tips

•    Lage drempels! Zowel voor de nieuwe ouders als voor de helpende ouders.
•    School en ouders als evenwaardige partners.
•    Sleutelfiguren kennen de school ook echt.

Bijlagen

Het foldertje, mee ontwikkeld door de oudersContactgegevens voor meer info

Vrije Basisschool De Horizon
Alfred Habetslaan 17
3581 Beringen-Beverlo
www.vbsdehorizon.be

Feedback geven