Thuistaalproject

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Praktijkvoorbeeld thuistaalproject

Thuistaalproject
VBS Sint-Salvator Gent


Korte beschrijving van het voorbeeld

Het project ‘ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal’ van de stad Gent wil de thuistalen van kinderen waarderen en structureel inzetten.

Het project heeft twee doelstellingen:
1.    Het erkennen en waarderen van alle talen die aanwezig zijn op school en het creëren van een positief beeld op de eigen sociaal-culturele achtergrond en op die van anderen.
2.    Ontwikkelingen van de thuistaal van de allochtone kinderen, ook tijdens de lesuren.  In eerste instantie beperkt het project zich tot de Turkse kinderen omdat deze in Gent het talrijkst aanwezig zijn.

Wat doet de school om deze doelstellingen te bereiken?
-    Geloven dat het gebruik van thuistalen het welbevinden en betrokkenheid van kinderen bevordert
-    Geloven dat het gebruik van thuistaal op school het leren van het Nederlands ondersteunt en geen hinder is zoals tot nu toe beweerd werd door velen
-    Er van uit gaan dat alle talen even belangrijk zijn, ook het Nederlands
-    De thuistaal krijg een volwaardige plek op school en wordt zichtbaar gemaakt
-    Het spreken van de thuistaal wordt niet gestraft (bijv. op de speelplaats)
-    Er worden afspraken gemaakt met de kinderen waar en waarom de thuistaal kan/mag gesproken worden
-    Via meertalige materialen zoals boeken, cd’s, dvd’s… willen we de kinderen het gevoel geven dat er meerdere talen zijn
-    De leerkrachten benutten de thuistaal van de kinderen om het leerproces van de kinderen te ondersteunen.

Actieve participatie van ouders is fundamenteel voor het slagen van het project. De ouder is de deskundige van de thuistaal. Deze deskundigheid wordt benut bij het leerproces van de kinderen!

Het project duurt vier jaar. Twee stedelijke en twee vrije scholen nemen deel aan het project. Het project wordt opgevolgd en ondersteund door de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. 


Context van de school en actoren

De VBS Sint-Salvator is een school met een mix van culturen en dus een kapitaal van kennis van talen in de nabije schoolomgeving. De kinderen hebben diverse thuistalen in hun rugzak zoals Nederlands, Gents, Turks, Arabisch, Berbers, Frans, Engels, Bulgaars, Russisch, Urdu, Pashtoe… 
Sommige kinderen hebben twee of meerdere thuistalen: kinderen uit gemengde huwelijken, kinderen die bewust in twee talen worden opgevoed, enz.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Ouders worden beschouwd als de deskundigen van de thuistaal en die deskundigheid wordt benut bij het leerproces van de kinderen
•    Het project is wetenschappelijk gefundeerd en wordt wetenschappelijk begeleid
•    Ouders worden goed geïnformeerd over het project en het taalbeleid en zijn vrij om te kiezen om in het project te stappen of niet
•    Kinderen voelen zich beter als er positief wordt omgegaan met de thuistaal


Gouden tips

•    Het is belangrijk dat het hele schoolteam achter de doelstellingen staat
•    Actieve participatie van ouders is fundamenteel
•    Goede ondersteuning  van pedagogische begeleidingsdienst is nodig
•    Zowel ouders als leerkrachten moeten openstaan voor diversiteit


Contactgegevens voor meer info

VBS Sint-Salvator
Sint-Salvatorstraat 14A
9000 Gent

www.sintsalvator-basisschool.beFeedback geven