Werken aan ouderbetrokkenheid in OKAN

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Werken aan ouderbetrokkenheid in OKAN in het Sint-Albertuscollege Haasrode en het H.H.Instituut Kessel-Lo

Een praktijkvoorbeeld om ouders van anderstalige nieuwkomers te betrekken bij de onthaalklas en de schoolwerking.Korte beschrijving van het voorbeeld

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen jongeren van niet-Belgische nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land een taalbad en probeert men hen zo snel mogelijk Nederlands te leren.
De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van het Sint-Albertuscollege en het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo doet heel wat inspanningen om ook de ouders te betrekken en te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van wat de school doet samen met de ouders:
•    In de onthaalklas neemt men zeer ruim de tijd voor oudercontacten. De resultaten en vorderingen van de leerlingen worden uitgebreid besproken, maar er wordt ook voldoende tijd gemaakt om het onderwijssysteem in Vlaanderen te duiden. Belangrijk hierbij is dat de school dit steeds in de moedertaal tracht te doen.  
Daarnaast worden er vaak ook opvoedingstips gegeven aan ouders bv. hoeveel slaap hebben de leerlingen nodig, chips is geen goede maaltijd om mee naar school te nemen, enz.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tolken om de juiste boodschap over te brengen.

•    Als de school merkt dat er een probleem is met een leerling of er is een ruzie, dan worden ook tolken ingezet om de situatie uit te klaren in hun eigen taal. Ook de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

•    Wanneer een leerling niet op school is, dan worden de ouders opgebeld. De school vraagt waarom ze niet op school zijn en leggen uit dat ze de volgende keer moeten verwittigen als hun kind ziek is. De school legt hen ook uit welke documenten ze in orde moeten brengen.  

•    De school werkt samen met de inburgering- en jongerendienst van de stad Leuven. Ze begeleiden de leerlingen en hun ouders bij de zoektocht naar een studentenjob of de mogelijkheden van sport- en/of jeugdverenigingen.

•    De vervolgcoach van de OKAN-klas helpt de leerlingen en hun ouders bij het zoeken naar een school of gepaste studierichting. Hij/zij brengt de oudere leerlingen in contact met inburgering en staat hen zoveel mogelijk bij om hun traject te doen slagen. De jongere leerlingen worden ingeschreven in een secundaire school. Vanuit OKAN worden de klassenraden opgevolgd, worden ze ondersteund op socio-emotioneel vlak en probeert men om samen met de scholen een Leerweg-Op-Maat-traject uit te denken voor ex-OKAN leerlingen.

•    De school start dit schooljaar met een proefproject waarbij jongere OKAN-leerlingen in contact gebracht worden met leerlingen van het 1e jaar van het Sint-Albertuscollege. Hierbij zullen de OKAN-leerlingen één nachtje blijven slapen bij de leerlingen van het 1e jaar (en andersom). Zo krijgen ze de kans om elkaars thuissituatie te leren kennen.  De samenwerking met de ouders is hierbij onmisbaar.


Context van de school en actoren

Deze onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is verbonden aan het Sint-Albertuscollege (ASO) in Haasrode.  

Het onthaalonderwijs is bedoeld voor jongeren van niet-Belgische nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen.
Via het onthaalonderwijs probeert men deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.  De leerlingen kunnen starten doorheen het schooljaar. In de OKAN-klas in het Sint-Albertuscollege blijven leerlingen max. 1 volledig schooljaar in de onthaalklas.
Het is ook de taak van OKAN om, na afloop van het taalbad, de jongeren te integreren in een studierichting of school die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. De ‘vervolgcoach’ helpt hen om hun traject zo goed mogelijk te doen slagen.

De OKAN-klas van het Sint-Albertuscollege doet heel wat inspanningen om ook de ouders te betrekken en te ondersteunen.
Een ‘klassieke’ ouderwerking is erg moeilijk haalbaar omdat men elk jaar een ander publiek heeft en omdat er door de veelheid aan talen telkens zeer veel tolken nodig zijn.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    De school doet heel veel inspanningen om ouders te betrekken bij hun OKAN-werking. Het gaat om een kwetsbare groep die extra aandacht en de nodige zorg verdient.
•    De ouders van deze leerlingen zijn niet vertrouwd met ons onderwijssysteem. De OKAN-werking voorziet extra tijd om ouders hierin wegwijs te maken.  
•    De leerlingen en hun familie zijn nog niet lang in België en hebben dus nog geen uitgebreid sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Via activiteiten en projecten brengt de OKAN-werking de anderstalige nieuwkomers in contact met de gewone werking van de ASO-school en lokale initiatieven buiten de school.  


Gouden tips

•    Vlot en veelvuldig kunnen inzetten van tolken is een noodzaak om een goed contact met de ouders te kunnen waarmaken.
•    De rol van de vervolgcoach is cruciaal en onmisbaar om de leerlingen en hun ouders ook na de OKAN-klas te begeleiden en ondersteunen in hun traject.
•    Een goede samenwerking tussen de school (Sint-Albertus ASO) en de onthaalklas is belangrijk om onderwijs zo kwaliteitsvol in te richten en de jongeren te integreren in de lokale leefgemeenschap.

Contactgegevens voor meer info

De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
Sint-Albertuscollege-Haasrode
Geldenaaksebaan 277
3001 HEVERLEE
Tel. 016 40 50 60

Heilig Hartinstituut Kessel-Lo
Jozef Pierrestraat 56
3010 KESSEL-LO

www.salco-haasrode.be/okan

Feedback geven