Afsprakennota Smartschool

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Afsprakennota Smartschool

De vier scholen van scholengemeenschap KSO Sint-Jozef Bilzen- Hoeselt stelden een gemeenschappelijke afsprakennota op rond het gebruik van Smartschool.


Korte beschrijving van het voorbeeld

De scholengemeenschap heeft voor zijn vier scholen een afsprakennota rond het gebruik van smartschool opgesteld.
Een werkgroep maakte een ontwerptekst. Deze tekst werd besproken in de ouderraad en/of de schoolraad zodat ouders hun bedenkingen en aandachtspunten konden inbrengen.

Inhoud van de afsprakennota:

 • De school verwoordt haar verwachtingen over het gebruik van Smartschool naar leerlingen en ouders, bv. Het is niet de bedoeling dat je 24 op 24 uur ter beschikking bent voor binnenkomende berichten van medeleerlingen of van de school. (…) Van je ouders verwachten we dat ze Smartschool ten minste op wekelijkse basis raadplegen.
 • Berichten van medeleerlingen of van de school.
 • Tien netiquetteregels die duidelijk maken waar de leerlingen zich aan moeten houden bij het sturen van berichten via smartschool.

  NETIQUETTE
  1.    In de onderwerpregel van het bericht wordt ingegeven waarover het bericht gaat. Verstuur nooit een bericht zonder onderwerp.
  2.    Een bericht komt overeen met een gewone brief. Een passende aanspreking en ondertekening met je voor- en familienaam moet dus ook gebruikt worden.
  3.    Wanneer een bericht naar veel personen en/of personen die elkaar niet kennen verstuurd wordt, vul dan de adressen in het BCC-veld in. Door het BCC-veld te gebruiken worden de namen van de andere bestemmelingen niet kenbaar gemaakt.
  4.    Verstuur het bericht in een goed leesbaar lettertype.
  5.    De regellengte van het bericht beperk je best. Hierdoor blijft het bericht goed leesbaar op het beeldscherm van de ontvanger.
  6.    Gebruik in het bericht geen hoofdletters om iets te benadrukken. Hoofdletters zorgen ervoor dat de ontvanger het bericht schreeuwerig interpreteert.
  7.    Bij het schrijven van een bericht ontbreekt lichaamstaal. Er moet dus voorzichtig worden omgegaan met humor. Wanneer iets als een grap wordt bedoeld, kan gebruik worden gemaakt van een emoticon. Let wel, emoticons kunnen enkel in informele berichten.
  8.    Berichten met beledigende, grove, vulgaire, haatdragende, racistische of seksistische inhoud kunnen absoluut niet.
  9.    Stuur geen berichten naar grote groepen gebruikers (vb. ‘alle’ leerlingen = ‘spam’). Je gebruikt dit systeem dus niet om aan de hele school te vragen of iemand de pennenzak die je kwijt bent, ergens heeft zien liggen.
  10.    Zorg in je berichten ook altijd voor een correct taalgebruik en gebruik leestekens. Gebruik géén sms-taal.

 • Uitleg over Skore, het deel van smartschool waar de punten van toetsen opstaan.
 • Werking van de digitale schoolagenda en de planner waarop leerlingen zelf hun persoonlijke studieplanning kunnen noteren.
 • Gebruik van de digitale agenda op smartphone.
 • Privacy regels betreffende Smartschool en aanbevelingen over het gebruik van wachtwoorden.

Voor de afsprakennota van KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt over Smartschool en Skore: klik hier.

Context van de school en actoren

KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt is een kleine scholengemeenschap van vier secundaire scholen. Elke school behoudt zijn eigenheid maar de afspraken over Smartschool zijn ontwikkeld voor de vier scholen samen.

De ouderbetrokkenheid bij de totstandkoming van de afsprakennota verschilde van school tot school.
In één school is er een ouder-enquête voorgelegd aan alle ouders. Enkele vragen hadden betrekking op Smartschool. De school kon uit de antwoorden van de ouders info halen met betrekking tot de afspraken over Smartschool: waarover willen ouders afspraken? Wat zijn struikelblokken voor ouders?
In de andere scholen werd de ontwerptekst besproken op de schoolraad, waar de oudervertegenwoordigers hun inbreng konden doen.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Voor ouders is het belangrijk dat er voldoende uitleg gegeven wordt over het gebruik van Smartschool. Deze afsprakennota komt hieraan tegemoet en maakt ook duidelijk wat de school van de ouders en van de leerlingen verwacht.
•    Het is positief dat de bedenkingen van ouders meegenomen werden.

Contactgegevens voor meer info

KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
http://www.sg-sintjozef.be/home


VCOV, september 2020

Feedback geven