Brussengroep

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De brussen van School aan de Waterkant

Een ‘brus’ is een broer of zus van een persoon met een beperking of een ondersteuningsnood. Drie leerkrachten van de BuSO School aan de Waterkant in Gent startten in 2016 een brussengroep op. Dit ontstond vanuit het idee dat het niet altijd makkelijk is om een brus te zijn. Broers of zussen van jongeren met een beperking kampen met allerlei moeilijkheden. Er is soms een zekere schaamte of onbegrip. Brussen beleven het allemaal thuis, maar sparen dikwijls hun ouders. Die hebben immers hun handen vol met zorgen.

Met de brussengroep wil de school de broers en zussen van haar leerlingen met elkaar in contact brengen. Ze biedt hen de ruimte om te luisteren, ervaringen te delen en samen leuke activiteiten te beleven.

Elk schooljaar organiseert de school een drietal activiteiten voor de brussen. Een inleefdag, één activiteit met broer of zus (uitstap naar een pretpark) en een tweetal activiteiten voor enkel de brussen.
•    Tijdens de jaarlijkse inleefnamiddag wonen de brussen de dagactiviteiten van hun broer of zus bij en maken ze kennis met een schooldag in het buitengewoon onderwijs.
•    De jaarlijkse uitstap naar een pretpark is er gekomen op vraag van de brussen zelf. Zij genieten van de quality time met elkaar en met hun broer en zus.
•    Andere activiteiten, zoals samen iets eten, een concert meepikken of een film kijken, zijn er enkel voor de brussen.
•    Er is ook een online platform (gesloten groep op Facebook) waar de brussen met elkaar en met de verantwoordelijken in contact kunnen blijven.

De ouders krijgen bij de inschrijving van hun zoon of dochter een welkomstboekje mee over de brussenwerking. De school bereikt haar brussen via brieven, sociale media, website en e-mails.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Dankzij de brussengroep krijgt iedere broer of zus een stem, want ook zij hebben het recht om gehoord te worden.

•    Het in contact komen met andere brussen wordt als een steun ervaren, een eigen verhaal kunnen delen met lotgenoten zorgt voor (h)erkenning. Ze vinden steun bij elkaar.

•    De school doet inspanningen om de leerlingen, de ouders en ook de broers en zussen van haar leerlingen te betrekken. Ze leren de school beter kennen en kunnen zich beter inleven in het schoolleven van hun broer of zus.

•    Als ouderwerking kan je de brussenwerking van de school mee ondersteunen. Je kan ouders informeren over de werking en/of helpen activiteiten organiseren voor de brussen. Dit alles moet steeds in nauwe samenwerking en overleg gebeuren met het schoolteam en de directie.

Contactgegevens voor meer info

BuSO School aan de waterkant
Stropkaai 38 A, 9000 Gent
Tel : 09/222 15 84
E-mail: school@waterkant.be
E-mail: brussen@waterkant.be
Initiatiefnemers en verantwoordelijken brussenwerking: Katrien Persyn, Lynn Dhont en Ellen Bultinck.

Feedback geven