Busbar: een manier om alle ouders te bereiken

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Busbar: een manier om alle ouders te bereiken

De kleuters en leerlingen van de lagere school Sint-Lukas in Schaarbeek gaan elk jaar op tweedaagse uitstap. De bus is meestal wat te laat. De ouders staan dan allemaal te wachten tot de bus toekomt. Dit is het uitgelezen moment om met de ouders te spreken. Zo kwam het oudercomité op het idee om een bar te organiseren voor de wachtende ouders.


Korte beschrijving van het voorbeeld

Het oudercomité nodigde alle ouders uit om op tijd te komen voor de busbar. Binnen in de refter aan de bar werden voor een prikje verschillende drankjes aangeboden, waaronder ook verse muntthee. Een aantal mama’s bracht ook spontaan taart en koekjes mee.

Tijdens de busbar spraken de leden van het oudercomité ouders aan om het nieuwe concept van het oudercomité uit te leggen. Het oudercomité werkt met zes werkgroepen:
1.    feest
2.    klussen en materiaal
3.    schoolstraat en mobiliteit
4.    activiteiten
5.    welkom nieuwe ouders 
6.    klasouders en communicatie

Er werd vooral aandacht geschonken aan ouders die moeilijk bereikt worden. Daarvoor hebben ze een folder in vier talen gemaakt die het oudercomité en de werkgroepen kort voorstelt. Terwijl ouders stonden te wachten op de bus, hebben ze hen actief aangesproken, uitleg gegeven en gevraagd of ze ook interesse hadden om zich te engageren in één van de werkgroepen.

De klasouders zorgden mee voor de communicatie naar alle ouders. Via de whatsappgroep per klas geven ze de boodschappen van het oudercomité door aan alle ouders.

De schoolpoortwerksters werden ingeschakeld om op voorhand tijdens de chitchat (koffiemoment) al wat info te geven hierover. Op de busbar zelf waren ze aanwezig om ouders aan te spreken.

Context van de school en actoren

Sint-Lukas Basisschool in Schaarbeek is een muzische, kunstzinnige en brede school.
De school heeft een oudercomité dat ’s avonds samenkomt. Maar via ouderbabbels en activiteiten overdag worden alle ouders betrokken.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het oudercomité neemt geen afwachtende houding aan, maar gaat proactief ouders aanspreken en beluisteren.
•    Het is efficiënt om gebruik te maken van momenten dat de ouders toch al op school zijn om hen te informeren en te bevragen. Ouders moeten zich niet speciaal vrijmaken om te komen.
•    De busbar kan ook gebruikt worden om andere thema’s aan te brengen en om de mening van ouders te vragen.

Gouden tips

•    Medewerking van de school en van de schoolpoortwerkers of brugfiguren helpt om de ouders te motiveren om naar de busbar te komen.
•    De ouders worden op verschillende manieren aangesproken om naar de busbar te komen: via de ouderbabbel chitchat, via whatsapp, mondeling …

Contactgegevens voor meer info

Sint-Lukas Basisschool
Groenstraat 158
1030 Schaarbeek
www.sintlukasbasisschool.be
oudercomite@sintlukasbasisschool.be 


VCOV, oktober 2019

Feedback geven