Een actieve ouderraad in coronatijden

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Een actieve ouderraad in coronatijden

De ouderraad van VBS De Klinker in Rotselaar blijft actief tijdens de coronacrisis via online meetings. 


Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderraad (bestuur en werkgroepen) van VBS De Klinker blijft actief, ook wanneer fysiek samenkomen niet mogelijk is. Zo hield de ouderraad een meeting met 19 deelnemers via online tools. Ook enkele leden van het schoolteam namen hieraan deel. De meeting duurde een uur en verliep erg vlot.

De communicatie met het schoolteam loopt schitterend, zowel via smartschool als via andere fora.

Scenario voor een online vergadering:
-    Alle ouders worden via smartschool uitgenodigd voor de vergadering van de ouderraad en ontvangen de link om deel te nemen.
-    De ouders wordt gevraagd om vooraf hun vragen of opmerkingen in te dienen.
-    Het bestuur van de ouderraad bereidt de vergadering voor aan de hand van de ingediende punten en maakt de agenda op.
-    De voorzitter modereert de online vergadering en zorgt ervoor dat iedereen die wil, zijn zegje kan doen.
-    Er wordt gestart met info omtrent lopende zaken. Ook de school draagt hier actief aan bij, bv. over de heropstart van de lessen na de lockdown.
-    Wie iets wil zeggen, steekt digitaal zijn hand op zodat de vragen kunnen worden gemodereerd.
-    Er wordt aan het begin van de vergadering gevraagd om de microfoon uit te zetten. Wie iets wil zeggen, zet de micro even weer aan.
-    De secretaris maakt het verslag op zodat ook de andere ouders geïnformeerd worden en op de hoogte blijven.
-    Alle ouders, leerkrachten en directie krijgen het verslag.


Context van de school en actoren

VBS De Klinker is een dorpsschool met een hart voor kinderen. Men probeert er zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind.

De ouderraad is een vaste waarde in De Klinker. Om zoveel mogelijk ouders te betrekken, zijn er een 12-tal(!) werkgroepen actief. Ook ouders die niet naar de vergaderingen van de ouderraad komen, kunnen deelnemen aan de werkgroepen.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
  • De ouderraad neemt zijn rol als oudervertegenwoordiger goed op, zelfs in moeilijke tijden met corona maatregelen.
  • De ouderraad steunt het schoolteam zoveel mogelijk, vooral door begrip te tonen nu de school heel flexibel moet zijn en zich moet aanpassen aan de veiligheidsmaatregelen.
  • Alle ouders worden goed geïnformeerd over de ouderwerking omdat ze allemaal het verslag krijgen. Ze krijgen ook allemaal de kans om aan de vergaderingen deel te nemen.

Gouden tips
  • Een online vergadering is vermoeiender dan een live vergadering. Daarom is het goed om ze te beperken tot een uur.
  • Alle ouders krijgen de mogelijkheid om op voorhand vragen te stellen.
  • Een punt dat niet in 10 minuten kan worden toegelicht, vereist een vervolg na de coronatijden.

Contactgegevens voor meer info

Ouderraad VBS De Klinker Rotselaar
info@ouderraad-deklinker.be      

Vrije basisschool De Klinker Rotselaar
Torenstraat 62
3110 Rotselaar
http://www.deklinker.be/NEW/ 


Feedback geven