Groen kampioen!

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Groen kampioen: beschrijving van het project

De kleuterschool van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode pakte in 2021 de speelplaats aan. Die speelplaats was tot dat moment overwegend grijs en het schoolteam wilde de speelplaats vergroenen en de tuin rond de speelplaats hierin betrekken. De vraag kwam vooral van de kinderen zelf: zij hadden niet genoeg uitdaging op de speelplaats waardoor er vaak ruzie ontstond. De school werkt al een aantal jaar ervaringsgericht, maar miste de link naar de speelplaats.

Er volgde een personeelsvergadering met de MOS-begeleidster om de dromen van de leerkrachten en de mogelijkheden in kaart te brengen. (MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS biedt begeleiding op maat, inspiratie en vorming om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken. Meer info op www.mosvlaanderen.be.)

Tijdens een algemene infoavond werden de ouders warm gemaakt voor het project. De meesten waren zeer enthousiast toen ze de plannen hoorden. De school schakelde hulp in van regionaal landschap Zennevallei en Pro Natura voor het maken en uitvoeren van de plannen. Ook vroeg de school bij de provincie Vlaams-Brabant een subsidie aan ('Natuur op school'), mét succes!

In maart 2020 stond een infoavond voor ouders gepland om ouders te informeren en te vragen of zij wilden helpen bij het realiseren van het project. Omwille van corona kon die avond helaas niet doorgaan. Toch konden ook ouders hun ideeën doorgeven: op de speelplaats werd een ideeënboom geplaatst waar ouders hun input konden geven. De werkgroep ‘De groendoeners’ werd opgericht en kwam geregeld met acties in verband met de tuin. Zo organiseerde de werkgroep een sponsortocht waarvoor zij een ludiek filmpje opnamen. Het oudercomité hielp mee door reclame te maken en door wafeltjes en chocolademelk te voorzien tijdens de sponsortocht. Via de sociale media van het oudercomité kon iedereen de uitvoering van het project opvolgen.

Tot slot schakelde de school ouders in om materiaal te verzamelen. De communicatie verliep vooral via Smartschool en flyers. Op de oproep kwam massaal veel reactie: de ouders brachten een hele voorraad laarzen en zaadjes. Enkele ouders snoeiden wilgentakken waarmee al twee wilgenhutten in de tuin geplaatst konden worden. Verdere plannen voor de groene speelplaats zijn:

 • Er komen hagen, bloeiende struiken en bloemenborders.
 • Insecten kunnen terecht in een groot insectenhotel.
 • Samen met de kleuters wordt een moestuin aangelegd met daarrond leifruit en kleinfruit om gezond van te snoepen.
 • Er komt zelfs een broedhoop voor het vliegend hert, een zeldzame kever.
 • De kleuters kunnen in een amfitheater rustig een boekje lezen.
 • Er wordt een voetbalveldje voorzien waar de kinderen zich kunnen uitleven.


De school gaat de nieuwe speelruimte ook benutten voor ervaringsgerichte leerkansen en heeft daarvoor een mooi en uitgebreid educatief plan uitgewerkt. Op de planning staat nog een tuinfeest en een rondleiding.

Context van de school en actoren

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut bestaat uit een vrij grote kleuterschool, een lagere school en een secundaire school. Het ligt in een groene omgeving van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. De school kan rekenen op een enthousiast lerarenteam en een betrokken oudercomité. Onder de ouders is sprake van grote diversiteit en diverse moedertalen. Toch slaagt de school erin om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de werking.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

Een groene omgeving is een win-winsituatie voor leerlingen, leerkrachten én ouders. De school betrekt allerlei partners bij het realiseren van dit project, waaronder ook de ouders. De ouders werden niet alleen geïnformeerd, maar kregen ook inspraak (via de ideeënboom) en droegen actief bij aan het realiseren van het project. Het oudercomité ondersteunde het schoolteam bij de communicatie en de sponsortocht.

Gouden tips
 • Vertrek vanuit de noden van de kinderen, de mogelijkheden van de school en de ideeën/wensen van alle betrokkenen (kinderen, schoolteam, ouders).
 • Betrek externe partners bij het maken en uitvoeren van plannen.
 • Maak een goede inschatting van de kosten, vraag subsidies tijdig aan.
 • Communiceer duidelijk over het doel van opbrengstactiviteiten zoals een sponsorloop.
 • Verspreid een oproep onder ouders en/of lokale handelaren voor het verzamelen van materiaal. Vermeld steeds duidelijk welk materiaal gewenst is.
 • Communiceer over de vorderingen van het project.
Contactgegevens voor meer info

Onze–Lieve–Vrouwinstituut
Kloosterweg 1
1640 Sint-Genesius-Rode

www.olvrode.be
02 380 10 15Feedback geven