Een laptop voor iedereen: overleg in de schoolraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Een laptop voor iedereen: overleg in de schoolraad

Het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg besliste met een laptopproject te starten. De leerlingen van de 1° en 2° graad zouden een welbepaald type laptop moeten aankopen bij een welbepaald bedrijf. Dit zorgde voor wel wat bezorgdheden bij de ouders.

Het laptopproject werd op de vergadering van de ouderwerking geagendeerd. De vragen die aan bod kwamen waren:
- is huren een mogelijkheid?
- zijn er goedkopere laptops bij andere bedrijven?
- kan er een jaar gratis verzekering geregeld worden?

De ouderwerking pleitte voor meer en duidelijkere communicatie naar de ouders over het laptopproject.

Vermits de bijdragenlijst één van de overlegthema’s van de schoolraad is, werd het laptopproject en het kostenplaatje voor de ouders ook op de schoolraad uitgebreid besproken. De oudervertegenwoordigers in de schoolraad kaartten de bezorgdheden van ouders aan:
- de hoge kostprijs;
- de verzekering vervalt al na 3 jaar;
- wat met kansarme ouders? Zijn er tegemoetkomingen voorzien?

De school ging met de bezorgdheden aan de slag. Op het advies rond de communicatie werd concreet ingegaan:
- er kwamen webinars en infomomenten;
- op de schoolwebsite kwam een rubriek ‘een laptop voor iedereen’ met een infobrochure met duidelijke uitleg over de mogelijkheden voor de aankoop en de kostprijs;
- bij de FAQ’s op de website vonden ouders voortaan antwoorden op de belangrijkste vragen omtrent de laptop;
- in het schoolreglement werd een stuk over ICT toegevoegd;
- de school contacteerde de ouders die bezwaren hadden bij het project.

Context van de school en actoren

Het Heilig-Hartcollege is een school met een breed aanbod aan ASO-, TSO- en BSO-richtingen.
Er is een actieve ouderwerking die het contact tussen ouders, leerlingen en school wil bevorderen. Ze informeert ouders, gaat in overleg met leraren en directie en houdt contact met de leerlingenraad.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

-    Het laptopproject en de bijbehorende schoolkosten zijn uitgebreid besproken op de schoolraad.
-    De oudervertegenwoordigers in de schoolraad hebben hun achterban geraadpleegd en het project voorgelegd aan de ouderwerking.
-    De ouderwerking besprak de bezorgdheden van ouders met directie en schoolbestuur.
-    De ouderwerking legde de nadruk op een goede communicatie met ouders over het laptopproject. Op dit vlak heeft de ouderwerking een mooi resultaat bereikt.
-    Ondertussen kreeg de ouderwerking een map op smartschool zodat ze informatie kan meedelen aan de ouders.


Contactgegevens voor meer info

Oudervereniging Heilig-Hartcollege
https://www.heilig-hartcollege.be/oudervereniging-info/ 

Heilig-Hartcollege
Biekorfstraat 8-10
2220 Heist-op-den-Berg
www.heilig-hartcollege.be 


VCOV, december 2020

Feedback geven