Wie wordt er gemist in de werking van onze ouderraad?

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wie wordt er gemist in de werking van onze ouderraad?

De ouderraad van de Vrije Basisschool Sint-Lutgart in Belsele vindt het nodig zichzelf af en toe in vraag te stellen. Daarom gingen ze na wiens stem er nog onvoldoende gehoord wordt in de ouderraad.


Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderraad gebruikte de metafoor van de lege stoel.

Er werd in groepjes van een viertal personen nagedacht wie er zou kunnen plaatsnemen op deze lege stoel. Nadien werden de personen op de lege stoel door de groepjes voorgesteld.

Verschillende personen kwamen hierbij aan bod:

 • ouders met een migratie achtergrond,
 • alleenstaande ouders,
 • ouders die als zelfstandige werken,
 • ...

Er kwam echter ook naar voor dat de leerlingen in de ouderraad weinig tot geen stem hebben. De ouderraad besloot het als een prioriteit te nemen om de stem van de leerling duidelijker te laten weerklinken. Aangezien het moeilijk is leerlingen uit te nodigen op vergaderingen, werd er afgesproken in te zetten op de driehoek leerling-leerkracht-ouder.

Concrete acties die hieruit volgden zijn:

 • verslag van ouderraad wordt herschreven voor de kinderen en meegenomen in het leerlingenparlement,
 • verslag van het leerlingenparlement wordt doorgegeven naar de voorzitters van de ouderraad,
 • leerlingen kregen via een brainstorm in de klas inspraak in het Kiva-maken van de speelplaats,
 • er is een mededelingenbord aan de schoolpoort waarop het leerlingenparlement informatie naar ouders brengt.

·       

Context van de school en actoren

VBS Sint-Lutgart is een kleuter- en lagere school met om en bij de 400 leerlingen gelegen in Belsele, een deelgemeente van Sint-Niklaas.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

 •           De ouderraad gebruikt een originele methode om representatief te worden. Ze willen de stem van alle betrokkenen op school horen. De leerlingen zijn hierbij een belangrijke partner, alles draait rond hen.
 •           In opvolging van de denkoefening worden er concrete acties ondernomen om de leerlingen een sterke stem te geven in het lokale schoolbeleid.


Gouden tips

 •           Schakel de leerkrachten in. De leerkracht doet er toe.
 •           Geef alle partijen een gevoel van betrokkenheid en samenhorigheid. Uiteindelijk gaat het bij iedereen over eenzelfde doel, een fijne school voor iedereen.
 •           Denk breed als je de persoon op je lege stoel gaat invullen. De leerling op de lege stoel lijkt misschien vreemd binnen het gegeven van een ouderraad, maar hun stem is bijzonder waardevol.


Contactgegevens voor meer info

Ouderraad VBS Sint-Lutgart
Kerkstraat 13
9111 Belsele

http://sintlutgart.ksrw.be/home/

https://sites.google.com/site/ouderraadsl/

https://www.facebook.com/OuderraadSL


November 2019

Feedback geven