Oprichten van een oudergroep in IMS

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Oprichten van een oudergroep

De school zet al enkele jaren in op laagdrempeligheid en een goed contact met de ouders. Ze zoekt ouders op en zet van bij de start in op een positieve relatie. Hierdoor komen ouders sneller wanneer er problemen opduiken. Door de context van de leerlingen te kennen, kan de school haar begeleiding beter op de individuele leerlingen afstemmen. De school investeert in verschillende formele en informele contactmomenten om de ouderbetrokkenheid te verhogen:

 • Het oudercontact is verplicht. De school verwittigt de ouders hierover bij de intake. Kan een ouder niet aanwezig zijn? Dan maakt de school een andere afspraak om het rapport te komen bespreken. Vaders worden gestimuleerd om ook aanwezig te zijn. Waar nodig worden tolken ingeschakeld.
 • Om de 2 jaar is er een project, zoals een show of een markt. De leerlingen stellen dit voor aan de ouders tijdens een toonmoment. De school koppelt er altijd een oudercontact aan. Leerlingen van de tweede graad Verzorging organiseren op dat moment ook een paasontbijt voor de ouders.
 • IMS doet mee aan de Dag van de Ouder, een initiatief van de stad Antwerpen.


De goede ervaringen met de toonmomenten, enkele boeiende studiedagen, de deelname aan de Dag van de Ouder en contacten met o.a. de Schoolbrug, maakten dat de school zich klaar voelde voor een volgende stap.

De school wilde een brug realiseren tussen ouders en school met als focus ‘wederzijdse kennis en begrip’. Samen met de Schoolbrug (schoolopbouwwerk Antwerpen) en Vormingplus Antwerpen organiseerden enkele leerkrachten gespreksmomenten (overdag) tussen ouders en school. De oudergroep was geboren.

Ouders laten deelnemen aan een gespreksgroep bleek een moeilijke opdracht. Soms kwamen ouders één keer en bleven ze nadien weg. Er werd ingezet op de interesses van de ouders zelf, bijv. meertalig opvoeden, waardoor ze gemotiveerd werden om te blijven komen.

In één van de sessies bezochten de ouders het jongerencafé dat op woensdagnamiddag open gehouden wordt voor de leerlingen. Het werd voor ouders duidelijk dat er geen alcohol geserveerd wordt, dat het een plek is waar jongeren kunnen deelnemen aan activiteiten, kunnen bijpraten en gezellig iets drinken. De begeleidende leerkracht gaf een toelichting en stelde de ouders gerust. Een ander concreet initiatief is het account voor ouders op Smartschool. Dit kwam er op vraag van de oudergroep. 

Het bereiken van de ouders van OKAN-leerlingen is nog een uitdaging wegens de grote taalbarrière. Bij de inschrijving wordt er zeker voldoende tijd genomen, waar mogelijk met een tolk.

Context van de school en actoren

IMS is een secundaire school op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De school telt meer dan 600 leerlingen en ongeveer 135 personeelsleden. Bijna alle leerlingen hebben een migratieachtergrond. Wat het personeelsbeleid betreft, zet de school bewust in op positieve rolmodellen. Ze streeft ernaar om 12% personeelsleden uit minderheidsgroepen aan te werven.

De school biedt ASO-, TSO- en BSO richtingen aan. Er is ook een OKAN-afdeling. 80 à 90% van de leerlingen woont in de nabijheid van de school.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
 • De uitdagingen op het vlak van ouderbetrokkenheid zijn groot voor IMS, maar dit weerhoudt de school er niet van om initiatieven te nemen en telkens een stapje verder te gaan.
 • Samenwerken met partners zoals de Schoolbrug en Vormingplus helpt het team inhoudelijk, maar ook op het vlak van draagkracht en motivatie.
 • Externe partners zijn een grote hulp maar uiteindelijk is het het schoolteam dat het project moet dragen. Het team van IMS engageert zich daar ten volle voor.

Gouden tips
 • Zorg voor een goede bodem. Een oudergroep kan je niet starten vanuit het niets. Er moet al ingezet worden op ouderbetrokkenheid.
 • Betrek de leerlingen. Zij zijn vaak heel enthousiast als ze betrokken worden bij een concreet project naar (hun) ouders. Zo vroeg de leerlingenraad de oudergroep om hulp voor de Iftarmaaltijd, en ervaarde hierdoor concreet de meerwaarde van betrokken ouders.
 • Begin met investeren in basiszaken: het oudercontact, de relatie met ouders op de momenten dat ze op school zijn. Laat het zaad rijpen voor je grootse acties onderneemt!
 • Betrek externe partners. Bekijk intern waar de krachten van het schoolteam liggen maar zoek ook uit wat je nog nodig hebt.
 • Benut opportuniteiten. Gebruik wat op je weg komt. De Dag van de Ouder was bijv. een belangrijke stimulans. Tijdens de tweede editie was er een soort infobeurs in de hal, begeleid door leerlingen. Een stand over de oudergroep zorgde voor een groei van het aantal deelnemers! Bij de derde editie van de Dag van de Ouder organiseerde de school een netwerkevenement rond opvoeden en vrije tijd. Twaalf organisaties stelden er hun aanbod voor. Ook hier zorgden leerlingen voor de rondleiding.
 • Klein is ook goed. Verwacht niet dat je alle ouders kan betrekken. Met een kleine groep betrokken ouders kan je al heel wat bereiken op vlak van vertrouwen tussen ouders en de school.
Contactgegevens voor meer info

Instituut Maris Stella – Sint Agnes (IMS)
Turnhoutsebaan 226 en 79
2140 Borgerhout
www.ims-borgerhout.be  


Maart 2019

Feedback geven