Ouders betrekken bij onderwijshervorming in SO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Ouders betrekken bij onderwijshervorming in SO

Barnum is een vrije ASO-school in Roeselare waar leerlingen Latijn, Grieks en moderne wetenschappen kunnen volgen. Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel welke 10 secundaire scholen in de regio Roeselare-Ardooie telt. 

Net zoals vele secundaire scholen in Vlaanderen kiest Barnum voor een vernieuwend en uitdagend onderwijs in de eerste graad. Barnum doet dit op basis van de nieuwe leerplannen binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de gemaakte keuzes in het kader van de modernisering.

De scholengroep Sint-Michiel bouwt de grote hervormingen stapsgewijs uit tot 2024. De hervormingen bestaan uit: 
•    Twee secundaire scholen, Barnum en VISO Roeselare, gaan op pedagogisch vlak en op vlak van infrastructuur samenwerken.
•    Er wordt een nieuwbouwcampus voor alle leerlingen gebouwd in en rond Barnum tegen 2024.  
•    Eerst maakt men werk van een gemeenschappelijke observerende en oriënterende eerste graad, om vervolgens een sterk en divers studieaanbod in de tweede en derde graad uit te bouwen. Het einddoel is een intense samenwerking over de drie graden die veel keuzes en kansen biedt aan alle leerlingen.
De scholen en de scholengroep werken dit proces stap voor stap, in overleg met alle betrokkenen, uit. 

Korte beschrijving van het voorbeeld

Hoe heeft het schoolbestuur haar ouder – en schoolraad betrokken bij deze vernieuwingen? 

•    Het schoolbestuur stelde haar eerste plan voor de hervorming en de samenwerking tussen haar scholen voor. De ouderraden werden hierbij betrokken. Na protest door personeel, ouders en leerlingen besliste het schoolbestuur om dit eerste plan af te voeren en een nieuw plan te schrijven in overleg met alle participanten (ouders, leerlingen en personeel).

•    De ouderraad kreeg de vraag om een advies te formuleren voor de schoolraad. De ouderraad vergaderde verschillende malen en besloot om een ‘raad van wijzen’ op te richten. Deze bestond uit ouders van de ouderraad en enkele oud-voorzitters van de ouderraad van de school. Na overleg formuleerde de ouderraad haar advies en legde dit voor aan de schoolraad. Ook een tweede en derde voorstel van hervorming werd echter na protestacties afgevoerd.

•    Vervolgens stelde het schoolbestuur een nieuw plan voor een ‘bilaterale fusie’ tussen de twee scholen Barnum en VISO Roeselare voor. De ouderraad van Barnum en de ouderraad van VISO kwamen samen om te overleggen. Ze slaagden erin om een gezamenlijke visie en een positief advies betreft de hervorming en de samenwerking te formuleren. Dit advies werd voorgesteld en overlegd op de schoolraad.

•    Het schoolbestuur legde 4 mogelijke scenario’s van samenwerking tussen Barnum en VISO voor aan alle betrokkenen. Elk scenario werd gedetailleerd uitgeschreven met de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze scenario’s werden voorgelegd aan het personeel, de leerlingen en aan de ouder – en schoolraden van beide scholen. Ze spraken telkens een advies uit en kregen zo inspraak. De adviezen werden verzameld en besproken in de schoolraad die een overkoepelend positief advies uitsprak. 

•    Aan alle geledingen werd ook gevraagd om hun aandachtspunten en bezorgdheden over de hervorming en samenwerking door te geven aan het schoolbestuur. De ouderraad formuleerde volgende bezorgdheden: 

     - Een nieuwbouw, een nieuw aanbod en een nieuw concept tegelijk uitwerken, is dit doenbaar?
     - Hoe kunnen we verder kwaliteitsvol onderwijs aanbieden voor alle leerlingen?
     - Hoe kunnen we beter samenwerken en toch onze kleinschaligheid als troef behouden?

•    De adviezen, de wensen en de bezorgdheden van alle geledingen werden na overleg op de schoolraden integraal overgenomen door het schoolbestuur.

•    Hoe werken de ouderraden na één schooljaar? Naar aanleiding van het samenkomen van de twee scholen heeft de ouderraad van Barnum onmiddellijk contact genomen met de ouderraad van het VISO. Met als resultaat dat de ouderraad van Barnum en VISO zeer nauw betrokken worden bij het uitstippelen van het nieuw traject. Er werd een resonansgroep opgestart waarin alle participatieorganen van beide scholen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. In de toekomst wil men deze samenwerking nog verder uitbouwen onder meer via het gezamenlijk organiseren van een debatavond ‘kwaliteitsvol onderwijs voor jou als ouder?’. 

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Ouders krijgen inzicht in het schoolbeleid en de toekomstige hervormingen. Ouders betrekken verhoogt de kans op een gedragen en succesvol schoolbeleid. 
•    De ouderraden van beiden scholen werken goed samen. Er werd een resonansgroep opgestart waarbij alle participatieorganen van beide scholen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn.
•    De ouderraad van Barnum Roeselare wil open en bereikbaar zijn voor alle ouders. Individuele ouders werden uitgenodigd om op de vergadering van de ouderraad hun stem te laten horen over de hervorming en samenwerking.
•    De ouderraad Barnum Roeselare streeft naar representativiteit. In de ouderraad zetelen ouders met verscheidene achtergronden.

Gouden tip

Als ouderraad is het niet evident om een adviserende rol op te nemen. Doordat de materie soms erg technisch is voor ouders en door het gegeven dat je ‘stem’ louter adviserend is. 
Het is de taak van de voorzitter van de ouderraad om te blijven benadrukken dat de rol van de ouderraad adviserend is.

Contactgegevens voor meer info

Barnum
Stokerijstraat 9
8800 Roeselare
Tel: 051/21 05 02
ouderraad@barnum.be

                                                                                                                                                      

VCOV, oktober 2019

Feedback geven