Poortouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Poortouders, een eenvoudige manier om met ouders te communiceren
Poortouders spreken de andere ouders persoonlijk aan over de activiteiten van de ouderraad in het Sint-Pieter kleuter- en lagere school in Mechelen.
Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderraad organiseert samen met de school 24 activiteiten voor ouders.
Naast de brieven en mailtjes die ouders krijgen, maken de poortouders de activiteiten mondeling bekend aan de schoolpoort. 

De poortouders zijn leden van de ouderraad die 1 à 2 dagen voor een activiteit uitleg geven aan zoveel mogelijk ouders die ze aan de schoolpoort zien. Op elke ouderraad wordt er afgesproken welke ouders die taak op zich nemen. Om de aandacht te trekken, nemen ze een krijtbord met bondige info over de activiteit mee. Dit verlaagt ook de drempel om ouders aan te spreken.

Een greep uit de ouderactiviteiten van de Sint-Pieterschool:
• Ouderraad: maandelijkse oudervergadering over het schoolgebeuren, op een avond.
• Ouderraad light: de punten van de ouderraad worden overlopen en aangevuld door de ouders die er niet waren ’s avonds, maar wel ’s ochtends hun kinderen naar de school brengen en een half uurtje kunnen blijven.
• Werkgroepen voor ouders: o.a. kansen en diversiteit - speelplaats - school en ouders- …
• Moedergroep: elke 2e dinsdag van de maand, kinderen kunnen meekomen, 8u40 tot ongeveer 10u30/11u. Samen met de deelnemers worden enkele thema’s gekozen. Soms worden er lokale sprekers gezocht om info te geven. Daarna wordt er gepraat aan de hand van stellingen. Het is ook de bedoeling om banden te smeden tussen verschillende ‘groepen’ ouders.
• Repaircafé voor fietsen en kledij, met speelmogelijkheden voor de kinderen
• Welzijnswandeling in de stad, samen met de ouders op bezoek bij sociale organisaties
• Wekelijkse koffiebar: op woensdagochtend.
• Forum: om de 14 dagen voor ouders en kinderen op woensdag, de koffiebar is aansluitend.
De jarige kinderen worden in de bloemetjes gezet. De planning voor de komende weken wordt op een ludieke manier bekend gemaakt.
• 2de handsbeurzen voor speelgoed, kledij, …
• Dag van de ouders: open klasdag, ouders kunnen een kijkje nemen in de klas, tijdens de lessen.
• Nederlandse lessen voor anderstalige ouders in samenwerking met CBE
• Dag van de moedertaal: ouders worden uitgenodigd om voor te lezen in hun moedertaal.

Context van de school en actoren

• De Sint-Pieterschool ligt in het hartje van de Nekkerspoelwijk, een boeiende en zeer diverse buurt.
• Het is een open school waar ouders en buurtpartners welkom zijn.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

• Poortouders kunnen op een laagdrempelige manier communiceren met de ouders die hun kinderen afzetten aan de schoolpoort. Ze spreken de ouders aan en zorgen ervoor dat alle ouders weten wat er op school gebeurt. Ze vertellen over de activiteiten die de ouderraad samen met de school organiseert en zorgen ervoor dat alle ouders het begrijpen.
• Ouders krijgen de kans om vragen te stellen aan de schoolpoort. Dit zorgt voor een heen en weer communicatie van de ouderraad naar de ouders en terug.
• De VCOV vindt het belangrijk dat alles wat er gebeurt en besproken wordt in de ouderraad ook doorsijpelt naar alle ouders. De mond-aan-mond communicatie van poortouders is hierbij een handig hulpmiddel.


Gouden tips

• Een infobord met beknopte info samen met een afbeelding, helpt om ouders aan te spreken. Ouders zien onmiddellijk dat er iets te gebeuren staat. De poortouders kunnen ernaar verwijzen.
• Het is fijn dat er een beurtrol is voor de poortouders. Zo krijgen de ouders van de ouderraad een gezicht bij alle ouders en moeten niet altijd dezelfde aan de schoolpoort staan.


Contactgegevens voor meer info

Sint-Pieter kleuter en lagere school
Grote Nieuwedijkstraat 58
2800 Mechelen
www.st-pietersschool.be Feedback geven