Spaghettifestijn met bolognaise-, veggie- en halalsaus

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Spaghettifestijn met bolognaise-, veggie- en halalsaus

De ouderwerking van de vrije basisschool De Windroos in Machelen wil representatief worden voor de schoolpopulatie. Ze zette een eerste stap naar het betrekken van alle ouders.


Korte beschrijving van het voorbeeld

Op het einde van het schooljaar organiseerde de ouderwerking een Brainstorm Borrel. Het was een ontspannen ontmoetingsmoment tussen leerkrachten, directie, ouders en helpers. Het doel was enerzijds om de helpers te bedanken en leerkrachten en directie op een leuke manier te betrekken bij het oudercomité, maar anderzijds ook om nieuwe ouders aan te trekken en vooral ideeën te sprokkelen.

Op de borreltafeltjes lagen post its waarop iedereen ideeën kon noteren. De post its werden op drie muurflappen gekleefd met de onderverdeling: VARIA, COMMUNICATIE, ACTIVITEITEN. Dankzij deze activiteit zijn er twee nieuwe moslim mama’s bij het oudercomité gekomen. Het idee werd geopperd om op het spaghettifestijn naast bolognaise- en veggiesaus ook halalsaus te serveren. Het schoolteam en de directie stonden hier volledig achter. Maar er kwam veel tegenkanting van ouders.

Het idee werd toch uitgevoerd. De oudercomitéleden maakten uitgebreid promotie aan de schoolpoort. De moslim oudercomitéleden spraken vooral de moslimmama's aan en dat werkte. Het vergde ontzettend veel tijd en inzet en ook een dikke huid om de tegenkanting aan te kunnen. Maar het oudercomité stelde zich op als één sterk en positief team en dit met resultaat.

Het spaghettifestijn werd uiteindelijk een ongelofelijk succes op gebied van integratie en inclusie! Er was een grote opkomst van ouders uit de moslimgemeenschap en er kwamen veel lovende en vooral dankbare reacties.


Context van de school en actoren

De Windroos is een school in de Brusselse Rand met een divers ouderpubliek. De school streeft een open en duidelijke communicatie na waarbij de anderstalige ouders niet vergeten worden.


Waarom vindt de VCOV dit goed?
  • Het oudercomité doet extra inspanning om ouders met diverse roots te betrekken. Ze nemen de tijd om ouders aan te spreken om het te motiveren.
  • Ouders worden stapsgewijs betrokken bij de ouderwerking. Eerst worden ze gevraagd om te helpen op een activiteit. Daarna is de stap kleiner om deel te nemen aan de vergaderingen van het oudercomité.
  • Door een positief initiatief te nemen heeft het oudercomité de weerstand tegen ‘halal’ kunnen temperen.
  • Door de participatie van anderstalige ouders aan de vergaderingen en de activiteiten van het oudercomité oefenen zij de Nederlandse taal op een informele manier.

Gouden tips
  • Als je als oudercomité iets wil veranderen dat hier en daar weerstand oproept, is het belangrijk dat je er als één sterk team tegenaan gaat.
  • Om ouders uit de moslimgemeenschap te betrekken zijn uitnodigingen op papier niet voldoende. Je kan hen best aanspreken en laten voelen dat je hen er graag bij hebt.
  • Ouders uit de moslimgemeenschap kunnen gemakkelijker andere moslimouders motiveren.
  • Een kleine ‘publiciteitsstunt’ in het begin van het schooljaar helpt om het oudercomité in de kijker te zetten. OC De Windroos gaf dit jaar een fruitdoosje aan elke ouder met daarin de uitnodiging voor de eerste vergadering van het oudercomité.
  • Op het  jaarlijkse schoolfeest verzorgt het oudercomité de catering. Via eetstandjes uit verschillende werelddelen worden ouders met diverse roots betrokken.