Oudercomité aan de basis van speelplaatsonderhoud en -vernieuwing na bouwproject

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Oudercomité aan de basis van speelplaatsonderhoud en -vernieuwing na bouwproject

Vrije Basisschool Wonderwijs in Haasdonk onderging de afgelopen jaren een heel verbouwingsproces. In 2021 kwamen er nieuwe gebouwen bij en het oudercomité maakte van de gelegenheid gebruik om de volledige speeltuin op te ruimen, de tuin te onderhouden en een nieuwe zandbak aan te leggen. 

In de zomer van 2021 was de nieuwbouw zo goed als klaar, het einde van het schooljaar was in zicht. Het schoolteam zat op dat moment samen en formuleerde heel wat ideeën rond een nieuwe speelplaatswerking. Het oudercomité van de Wonderwijs wilde heel graag ondersteunen. 

In de loop van het jaar werd de schooltuin regelmatig onderwerp van gesprek tijdens overlegmomenten. Het oudercomité richtte vervolgens een werkgroepje op en maakte een planning op rond de schooltuin. Een ambitieus plan op korte termijn werd ontwikkeld: tegen september hoopte de school terug te kunnen beschikken over een mooi aangelegde speeltuin om de kinderen te kunnen laten spelen. En dat terwijl er in juni na de bouwwerken van de speeltuin niet veel over was!

Al snel bleek dat er tijd, geld en extra handen nodig waren. De school voorziet een budget van €15.000,- voor de speelplaats (de werkzaamheden van nu en in de toekomst)  en vanuit het oudercomité werd nog extra budget vrijgemaakt. Een ouder nam de rol op als voorzitter van de werkgroep en ook vanuit het leerkrachtenteam was er reeds een werkgroep en heel veel enthousiasme om eraan te werken. Een kernteam van drie mensen maakte een initieel plan. Dit plan werd ook visueel gemaakt met foto’s en gecommuniceerd naar (groot)ouders om zo de verwachtingen te verduidelijken en te vragen om hulp, bijvoorbeeld door een handje te komen helpen, door het ter beschikking stellen van tuinmateriaal, … De werkgroep prikte een datum aan het begin van de zomervakantie en mogelijke vrijwilligers werden op verschillende manieren aangesproken: per brief, via sociale media en door mond-aan-mondreclame.

Het speelplaatsplan van het oudercomité en het schoolteam: