Sponsoring ophalen vanuit uw kot

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Sponsoring ophalen vanuit uw kot

De leden van de ouderwerking van VBS Sint-Eloois-Winkel contacteren ieder 5 à 10 lokale zelfstandigen. Ze bieden een sponsorpakket op maat aan.

Deze actie kan ook in coronatijden georganiseerd worden maar uiteraard is omzichtigheid geboden bij zelfstandigen die getroffen worden door de crisis.


Korte beschrijving van het voorbeeld

De ouderwerking houdt een lijst bij van sponsors. Dit gaat enkel over lokale handelaars en bedrijven van Sint-Eloois-Winkel. Die kan je makkelijk vinden via de gouden gids.

De sponsors worden verdeeld onder de leden die elk de verantwoordelijkheid dragen om de hen toegewezen sponsors persoonlijk te contacteren. Normaal gebeurt dit door een bezoek te brengen, maar omwille van de coronamaatregelen gebeurt dit nu best telefonisch.

De sponsorformulieren worden elk jaar aangepast naargelang de komende activiteiten. Zo weten de potentiële sponsors meteen voor welke activiteit ze sponsoren, bv.

-    € 50 voor de schoolkalender van volgend schooljaar
-    € 30 voor de tafelonderlegger op het schoolfeest
-    € 60 om een banner tentoon te stellen bij activiteiten

Er wordt gewerkt met sponsorpakketten op maat. Elke sponsor is zichtbaar op zijn manier en op de gekozen activiteit. Er wordt hiervoor een sponsorformulier opgemaakt en achteraf een onkostennota bezorgd.

Het geld dat wordt opgehaald gaat hoofdzakelijk naar de activiteiten, opfrissingswerken aan het speelplein, aankoop van digitale schoolborden, recepties bij communies, opstart nieuw schooljaar, sinterklaasactie (aankoop mandarijnen, chocolade e.d.), gadgets fluoactie en om tussen te komen in de maximumfacturen van de kinderen.

Context van de school en actoren

De vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel is een typische dorpsschool in het centrum van het dorp.  De ouderwerking bestaat uit maar liefst 25 enthousiaste medewerkers die er allen een zeer nauwe band met de directie op na houden.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

Het zorgt voor een extra financiële mogelijkheden zonder dat iemand hiervoor naar buiten hoeft.  Bovendien zorgt dit voor een nauw contact tussen de ouderwerking en de zelfstandigen uit het dorp.


Gouden tips

- Hou je aan de regels met betrekking tot Reclame en sponsoring op school:

  • Verplichte activiteiten of leermiddelen moeten vrij blijven van reclame:

               - Er mag  geen reclame in hand- en werkboeken, de agenda, het klaslokaal of de turnzaal.
               - In de refter mag dat wel, als die niet voor verplichte activiteiten gebruikt wordt.
               - Een logo of naam van een merk of bedrijf op didactisch materiaal (handboek, computer ...) is geen uitdrukkelijke reclameboodschap.

  • Van niet-verplichte activiteiten, zoals meerdaagse schoolreizen of bosklassen, mag een school vermelden dat zij die dankzij een persoon, bedrijf of vereniging gratis of tegen een lagere prijs kan aanbieden.
  • Reclame en sponsoring:

               - Moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.
               - Moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
               - Mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Zo kan het feit dat een computerbedrijf een school sponsort, de school er niet toe verplichten om computers van dat bedrijf aan te kopen.

- Bespreek ieder jaar in functie van de activiteitenkalender hoe je de sponsordossiers gaat opmaken, zodat je pakketten op maat kan aanbieden.

- Vertrouw ieder lid ongeveer hetzelfde aantal dossiers toe waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

- Concentreer je enkel op plaatselijke handelaars, zodat de lokale verankering wordt in stand gehouden.

- Vertel duidelijk aan de zelfstandigen waarvoor het geld zal gebruikt worden.

Contactgegevens voor meer info

VBS Sint-Eoois-Winkel
Kerkstraat 1
8880 Sint-Eloois-Winkel

Feedback geven