Een tandem van brugfiguren

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Een tandem van brugfiguren

Wie zijn ze?

Een tandem van twee brugfiguren staat bijna dagelijks aan de schoolpoort:

 • Een ervaringsdeskundige in de armoede die de problemen die samenhangen met kansarmoede heel goed kent. De medewerking van een ervaringsdeskundige verlaagt de aanspreekdrempel voor ouders.
 • Een maatschappelijk werker die de weg weet naar de welzijnsorganisaties die de ouders kunnen verder helpen.

De twee brugfiguren werken complementair. Ze zoeken samen naar oplossingen, elk vanuit hun invalshoek.
De brugfiguren worden begeleid door de vereniging waar armen het woord nemen, Vrienden van het Huizeke. Zij bieden ondersteuning en intervisie bij moeilijke problemen. Via deze vereniging kunnen de brugfiguren hun netwerk uitbreiden.

Wat doen ze?

De continue aanwezigheid van de brugfiguren aan de schoolpoort maakt hen gemakkelijk aanspreekbaar. Ze bouwen een vertrouwensband op met de ouders zodat ouders naar hen komen met vragen en problemen.
Ze antwoorden op vragen van ouders over de school en helpen hen verder.
Ze focussen niet alleen op kansarmoede maar ook op de superdiversiteit van de school. Veel ouders uit andere culturen kennen ons onderwijssysteem niet. De brugfiguren geven extra uitleg in klare taal.
De brugfiguren helpen bij problemen van ouders die buiten de school liggen maar die de kinderen onrechtstreeks helpen bij het leren en welbevinden op school. Ze zorgen er mee voor dat de omstandigheden rond het kind verbeteren, zodat het kind meer kansen heeft op school.

Enkele voorbeelden van vragen/problemen waarmee ouders bij de brugfiguren komen

 • Ouders die weinig Nederlands kennen maar het schoolleven van het kind willen volgen.
  >>> De brugfiguren geven info over Nederlandse lessen in de buurt. Ze gaan mee voor de inschrijving zodat de ouders de weg vinden. Het is de taak van de brugfiguren om ouders toe te leiden naar het aanbod dat er is en dit toegankelijker te maken.
 • Het klassikaal oudercontact start om 19u. Ouders vinden dit te laat omdat ze hun kinderen op tijd in bed moeten krijgen.
  >>> Samen met de brugfiguren is dit probleem besproken op de ouderbabbel 'chit chat'. De brugfiguren brachten het aan bij de school en zochten samen met de zorgcoördinator naar een oplossing. Nu starten de oudercontacten om 16u en is er gratis opvang voor de kinderen. Resultaat: er komen veel meer ouders naar het oudercontact.
 • Ouders hebben vragen over het CLB. Hoe kan het CLB mij verder helpen?
  >>> Indien de ouders dit wensen zijn de brugfiguren aanwezig bij het gesprek met het CLB. Ze kunnen inspelen op de thuissituatie omdat ze de ouders goed kennen. Ze zorgen er ook voor dat er een goede opvolging is. Ze wijzen bijvoorbeeld de weg naar het CGG.
 • Mama is in paniek omdat haar dochter in de secundaire school bij de start van het schooljaar in een andere klas gezet is. Ze weent elke dag omdat ze niet meer bij haar vrienden zit.
  >>> Deze mama had al enkele keren naar de school gebeld maar moest terugbellen of werd doorverwezen van de leerlingbegeleider naar de klastitularis.
  De brugfiguur belt naar de school en er komt een gesprek met de klastitularis, de leerlingbegeleider, de mama, de dochter en de brugfiguur.
  Op die manier krijgt iedereen de juiste info te horen. De mama hoorde voor de eerste keer dat de dochter zich niet aan de afspraken met de school had gehouden en kon de beslissing van de school beter verstaan. De school gaf toe dat ze aan het meisje hadden beloofd om er misschien iets aan te doen.
  Na dit gesprek ging het de goede kant uit. Iedereen heeft de kans gekregen om met elkaar te communiceren en het verdriet van het meisje was al wat verminderd.


Ook een hulp voor de school

De school ervaart de brugfiguren als hulp omdat zij extra uitleg geven en dringende problemen van ouders betreffende huisvesting, gezondheid of tewerkstelling aanpakken.
De brugfiguren helpen ouders verder bij zaken die niet in het takenpakket van de leerkrachten zitten.

Context van de school en actoren

Sint-Lukas Basisschool werkt aan de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een creatieve invalshoek. Het is een muzische, kunstzinnige en brede school.
De school ligt in Schaarbeek, diversiteit is dus een vanzelfsprekendheid.
Er wordt hard gewerkt aan ouderbetrokkenheid via het oudercomité, de maandelijkse oudergroepen (Chitchat) en de klasouders.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
 • Brugfiguren zijn een grote hulp voor de ouders én voor de school. Zij zoeken mee naar oplossingen voor prangende problemen waarmee ouders naar de school komen.
 • Doordat de brugfiguren elke dag aan de schoolpoort staan, kunnen ouders altijd met hun vragen bij hen terecht. Dit is heel laagdrempelig.
 • De brugfiguren hebben een zekere neutraliteit. Ze behoren niet tot het schoolteam en zijn ook geen ouder van deze school.
 • Brugfiguren brengen onderwijs en welzijn dichter bij elkaar.

Gouden tips
 • Overleg tussen het schoolteam en de brugfiguren is noodzakelijk.
  In deze school komen de brugfiguren en de zorgco tweemaal per maand samen om problemen of vragen van ouders te bespreken.
 • De taak van brugfiguren is eenzaam. Daarom is het belangrijk dat ze voor intervisie en feedback terecht kunnen bij een organisatie zoals een buurthuis.

Contactgegevens voor meer info

vzw Vrienden van het Huizeke
Vereniging waar Armen het Woord nemen
Vossenplein, 23
1000 Brussel
www.vriendenvanhethuizeke.be

Sint-Lukas Basisschool
Groenstraat 158
1030 Schaarbeek
www.sintlukasbasisschool.be 

Feedback geven