Verhalen in alle talen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Verhalen in alle talen

Het thema van de Grote Voorleesdag 2021 in VBS De Brug Ternat was 'Verhalen in alle talen': twee ouders lazen beurtelings hetzelfde verhaal voor in het Nederlands en in een vreemde taal.

Het was de bedoeling ouders nauwer te laten samenwerken met de school en anderstalige ouders te betrekken bij de voorleesactie. De ouderraad en de werkgroep 'lezen' werkten daarom volgend initiatief uit:

 • In elke klas kwamen twee ouders voorlezen. Ze lazen beurtelings een verhaal voor. De eerste ouder las een stukje van het verhaal voor in de thuistaal van zijn/haar kind (een andere taal dan Nederlands). De andere ouder las dat stuk opnieuw voor in het Nederlands. De bedoeling hiervan was dat anderstalige kinderen hun vertrouwde taal lieten horen aan klasgenootjes. Nederlandstalige kinderen konden even ervaren wat het betekent om niet te begrijpen wat er verteld wordt. Uiteindelijk genoten ze toch samen van eenzelfde verhaal. Ze maakten ook kennis met andere landen, talen en klanken.
 • De school probeerde om zoveel mogelijk verschillende talen aan bod te laten komen. De taal waarin werd voorgelezen werd bepaald door ouders die bereid en beschikbaar waren om te komen voorlezen.
 • De ouderraad heeft actief meegewerkt aan dit project. Ze namen deel aan de vergaderingen en gingen mee op zoek naar boeken in verschillende talen. Eén van de klasouders sprak ouders aan en motiveerde hen om mee te doen aan de voorleesactie.
 • Om de voorleesdag een blijvend accent te geven in de school werd er een 'kraswereldkaart' opgehangen. De ouders vertelden uit welk land zij (of hun ouders of grootouders) afkomstig waren en die landen werden gekrast. De voorleesouders schreven ook 'Verhalen in alle talen' in hun taal op een plaat.


       
    


Context van de school en actoren

De Brug is een basisschool gelegen in het groene Pajottenland. In de klassen wordt er regelmatig voorgelezen door de leraar. De leerlingen van het zesde leerjaar lezen voor in de kleuterklasjes. De school heeft ook een leesclub. Kinderen kunnen zich inschrijven om elke maandag te komen lezen. De werkgroep 'lezen', een 5-tal leerkrachten, zijn de trekkers. Ze hebben een beurtrol tijdens de middag om de leesclub te openen. Tijdens het eerste deel van de middag lezen ze voor aan de jonge kinderen. Tijdens het tweede deel mogen de oudere leerlingen zelf komen lezen in een boek van thuis of van de schoolbib.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
 • Deze school is er in geslaagd om Nederlandstalige en anderstalige ouders samen te laten werken aan de Grote Voorleesdag.
 • Anderstalige ouders voelen zich welkom en gewaardeerd op school.
 • De kinderen vinden het fijn dat hun thuistaal een plaats krijgt op school. De kraswereldkaart maakt dit ook blijvend zichtbaar.
 • Door het beurtelings voorlezen konden alle kinderen ten volle genieten van het verhaal.
 • De voorleesactie is geen éénmalig gebeuren maar past in het leesbeleid van de school.

Gouden tips
 • Spreek anderstalige ouders persoonlijk aan om hen te motiveren. Sommige ouders denken dat ze niet zullen voldoen aan de verwachtingen en leggen een papieren oproep al te gauw opzij. Overtuig hen ervan dat ze het meer dan goed genoeg zullen doen!
 • Nodig de voorleesouders uit voor een tas koffie vooraleer ze gaan voorlezen in de klassen. Zo is de eerste stress er al wat af en kunnen ze kennismaken met elkaar en met een aantal juffen.
 • Wie dat wou, kreeg het verhaal vooraf mee naar huis om het al eens te bekijken. De ouders mochten ook wat vroeger komen op de Voorleesdag zelf om samen met de andere ouder te oefenen.
 • Inspiratie voor activiteiten die de ouderwerking samen met de school kan organiseren om het Nederlands van anderstalige ouders op een informele manier te oefenen, vind je in de map Oefenkans Nederlands.

Contactgegevens voor meer info

Basisschool De Brug
Statiestraat 35A
1740 Ternat
www.debrugternat.be


VCOV, februari 2022

Feedback geven