De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Schoolraad: de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer

“Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van de door het schoolbestuur aangeboden vervoer.”

Het gaat dus over leerlingenvervoer dat door het schoolbestuur van het gewoon onderwijs wordt georganiseerd:
- Sommige scholen beschikken over een eigen bus
- Sommige gemeenten organiseren vervoer voor alle scholen op hun grondgebied

Let op! Het zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is dus GEEN overlegthema voor de schoolraad.  Ook het zonaal leerlingenvervoer dat georganiseerd wordt door De Lijn is géén overlegthema voor de schoolraad.

Algemene aandachtspunten i.v.m. leerlingenvervoer
 • Een belangrijk veiligheidsbeginsel is dat de schoolpoort vrij moet blijven. Daarom mag de halteplaats van de schoolbus zich niet vlak voor de schoolingang bevinden.
 • Het uitstappen gebeurt op dezelfde stoep als die waarlangs zich de ingang van de school bevindt. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan steken de kinderen over op het zebrapad voor en bij de ingang.
 • De haltes onderweg moeten zo gekozen worden dat de kinderen veilig kunnen op- en afstappen.
 • Zowel de eventuele begeleid(st)er als de chauffeur moeten zeer oplettend zijn bij het in- en uitstappen van de leerlingen.
 • Het schoolbusreglement omvat best zoveel mogelijk aspecten met betrekking tot verkeer, veiligheid en busbegeleiding en vormt een onderdeel van het algemeen schoolreglement.
 • De bestuurder moet zich volledig gedragen naar het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (K.B. van 15 september 1976).


Aandachtspunten voor de ouderwerking

Opstapplaatsen

 • Het is aan te raden een busreglement op te stellen, zowel voor de leerlingen als voor de busbegeleider, waarin na overleg met de ouders wordt bepaald waar de verantwoordelijkheid van de school, de busbegeleider en de ouders begint en eindigt.
 • Ouders moeten duidelijk geïnformeerd worden waar en wanneer de schoolbus stopt in hun buurt. Zij zorgen ervoor dat de leerling tijdig klaar staat aan de afgesproken halte bij het ophalen. Zij zorgen er ook voor dat er tijdig iemand aanwezig is op de afstapplaats van de leerling.
 • Als het leerlingenvervoer voor meerdere scholen samen georganiseerd wordt, die op loopafstand van elkaar liggen, moet er gezocht worden naar de veiligste oplossing voor de kinderen:
  - ofwel de schoolbussen één na één laten stoppen bij elke school
  - ofwel de kinderen begeleiden naar een veilige opstapplaats (bv. parking of plein)


Busbegeleiding

 • Het roken in een schoolbus is verboden (zie K.B. van 15/09/1976)
 • De busbegeleiding helpt de leerlingen in- en uitstappen. Het is belangrijk om in het schoolbusreglement op te nemen waar de verantwoordelijkheid van de begeleider en van de ouders begint en eindigt.
 • Als oudergeleding kan je er op toezien dat de ouders duidelijk geïnformeerd worden waar en wanneer de schoolbus stopt in hun buurt.
 • De chauffeur kan leerlingen de toegang tot de bus niet weigeren indien de begeleider ze toelaat of indien zij vermeld staan op de leerlingenlijst.


Feedback geven