Speelplaats en ouderwerking: risico's

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Speelplaats en ouderwerking: risico's

Bij elk project zijn er risico’s. Vaak geldt: hoe groter het project, hoe meer risico’s. Daarom leggen we ook sterk de nadruk op het voorbereidende werk en overleg.

Met welke risico’s moet je zeker rekening houden? Probeer de risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen, ze te erkennen en -indien nodig- gepaste oplossingen te bedenken.

- Wat als de timing niet gehaald wordt?
- Wat als er meer kosten zijn dan voorzien?
- Wat als er minder middelen beschikbaar zijn?
- Is er een financiële veiligheidsmarge?
- Wat als er een projectlid zou uitvallen?
- Zijn er gevolgen voor de school, de leerlingen, het schoolteam, de ouders bij de uitvoering?
- Zit er asbest in de bestaande structuren?
- Respecteren we de regels rond sponsoring?
- Respecteren we de regels rond eigendomsrecht en copyright, bijvoorbeeld bij het ontwerp?
- Is de veiligheid in orde?
- Moeten de (speel)toestellen gekeurd worden?
- Is de speelplaats voldoende toegankelijk en komt de speelplaats ook tegemoet aan de noden van de leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen met specifieke noden)?
- Wat als de speelplaats niet tegemoet komt aan de (kwaliteits)eisen van bijvoorbeeld de onderwijsinspectie?
- Is er rekening gehouden met eventueel onderhoud (bv snoeien, opnieuw verven…) en de kosten van dat onderhoud?

  • Als er bijvoorbeeld een (tuin)klusjes dag wordt georganiseerd met ouders, zijn dan alle afspraken, voorwaarden en verzekeringen duidelijk en afgestemd op de werkzaamheden?
  • Als er een onderhoudscontract of een samenwerking is met een (tuin)bedrijf of een andere school (waar ze bijvoorbeeld studierichtingen hebben die aansluiten bij tuinonderhoud): zijn de afspraken dan duidelijk?

- Moet het onderhoud worden afgestemd op bepaalde keuzes of bepaalde (weers-)omstandigheden? Bijvoorbeeld: het gras niet te kort maaien bij (extreme) droogte. Is die flexibiliteit mogelijk?
- Houden we voldoende rekening met beperkte levensduur van materialen en planten, bijvoorbeeld éénjarige planten?
- Is er voldoende rekening gehouden met de ondergrond? Sommige planten/bomen groeien moeilijk of gaan dood als de (onder)grond niet goed is.
- Wat als er na verloop van jaren schade ontstaat aan de speelplaats, bijvoorbeeld door boomwortels?
- Wat als de vergunning niet in orde komt?
- Ga na van wie de grond eigendom is. Vaak blijkt bijvoorbeeld een parochie eigenaar te zijn. Zorg dat dit duidelijk is voordat je forse investeringen doet. Het zou zonde zijn als de grond nadien wordt verkocht.
- Werd er voldoende rekening gehouden met goede afwatering en/of drainage om modder en plassen te verminderen of te voorkomen?

- …