Speelplaats en ouderwerking: samenwerking en partners

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Speelplaats en ouderwerking: samenwerking en partners

Onder het motto ‘Samen staan we sterker’ kan je op zoek gaan naar diverse vormen van samenwerkingen en naar partners:
- Welke samenwerkingen kunnen er opgezet worden voor de realisatie en/of sponsoring?
- Met welke partners/bedrijven werken we samen?
- Kijk of er geen aanpalende weides of pleinen zijn waar je eventueel gebruik kan of mag van maken en betrek die mee in het project, zodat het ook naar buiten zichtbaar wordt.
- Vraag tijdens leeruitstappen (bijvoorbeeld naar het Natuurhulpcentrum) of er overschotten zijn van planten, schors, …
- Spreek de lokale gemeente aan en vraag naar de mogelijke samenwerking met de groendienst.
- Spreek de connecties van de school af, bijvoorbeeld de bedrijven waar leerlingen stage doen.
- Denk na over het concept van een brede speelplaats: misschien zijn er mogelijkheden om andere organisaties/instanties/initiatieven gebruik te laten maken van jullie speelplaats. Zorg in dat geval wel voor duidelijke afspraken en een vast aanspreekpunt.Daarnaast geven we een aantal organisaties mee die een speelplaatsproject mee kunnen ondersteunen, je kunnen inspireren of die acties doen rond speelplaatsen:
- MOEV
- MOS Vlaanderen
- De Ambrassade
- Bekijk de inspiratiegids 'Speelplaats met toekomst' (okt 2021)
- Themapagina ‘Speelplaats met toekomst' op Klascement
- De middagpauze op school: refters en speelplaatsen (website met handvatten om de middagpauze op school aangenamer te maken)