Speelplaats en ouderwerking: toegankelijkheid

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Toegankelijkheid

Een toegankelijke speelplaats is een aangename plaats die voor iedereen vlot bereikbaar is.  Ook leerlingen die minder mobiel zijn of leerlingen met een beperking hebben recht op een veilige, avontuurlijke en toegankelijke speelplek, waar niet alleen volop gespeeld kan worden maar waar ook plaats is voor rustmomenten.  
Een toegankelijke speelplaats biedt bovendien het voordeel dat ze ook uitnodigend en drempelverlagend is voor ouders met kinderwagens of grootouders die minder goed te been zijn.   

Enkele tips en suggesties voor een toegankelijke speelplaats:
-    Voorzie verschillende speelzones, rekening houdend met de leeftijd en de spel- en zorgbehoeften.  Maak zones voor actief spel (balsporten), recreatief spel (hinkelen, zandbak…) en passief gebruik (rustruimte met zitplaats)
-    Voorzie zones voor leerlingen die echt tot rust moeten komen (bijv. agressie, autisme…)
-    Zorg dat de verschillende zones en elementen (bijv. vuilnisbak) voor iedereen bereikbaar zijn
-    Vermijd te veel niveauverschillen en uitstekende of hangende delen waar je tegen kan botsen
-    Zorg voor gidslijnen bijv. naar de ingang van de school
-    Gebruik voor de inrichting van de buitenruimte zoveel mogelijke contrasterende kleuren
-    Hou rekening met personen met allergieën: gebruik groene en pollenarme planten.
-    Zorg naast een hoorbaar belsignaal ook voor een visueel signaal
-    Een buitenruimte moet niet alleen voldoende uitdaging bieden, maar moet ook een zekere veiligheid garanderen
-    Denk na over hoe je de speelplaats kan afsluiten zodat leerlingen niet zomaar weg kunnen (bijv. bij vluchtgedrag, na een conflict…)
-    Zorg voor een aangepaste ondergrond bij (hoge) speeltoestellen bijv. zachte tegels, houtschilfers, rubberondergrond
-    Zorg voor een bodemafwerking die antislip is, ook bij regenweer
-    Voorzie ook steeds een overdekte buitenspeelruimte. Het is niet aangenaam om onbeschut buiten te spelen bij slecht weer. 
-    Hou rekening met aanpassingen van speeltoestellen of sportvoorzieningen bijv. plaats een basketring wat lager of voorzie een zandbak op tafelhoogte zodat kinderen in een rolstoel ook kunnen meespelen. 

Bron: Inspiratiebundel Toegankelijkheid (AGION en Enter vzw)

Feedback geven