Afsprakennota financiën

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Afsprakennota opbrengsactiviteiten ouderraad

SCHOOL: naam en adres van de school

 

SCHOOLJAAR

 

      Het schoolbestuur en de ouderraad van (school)  zijn bereid om in het schooljaar onderstaande activiteiten te organiseren.

 

      Er is een raming van de winst per activiteit gemaakt, maar de werkelijke bedragen kunnen hiervan afwijken. Als er meer winst is dan voorzien blijft dit bedrag op de post ouderraad staan.

 

      Het schoolbestuur en de ouderraad van de (school) gaan ermee akkoord dat de opbrengst aan onderstaande doeleinden besteed wordt.

 

 

 

ACTIVITEITEN

TE VERWACHTE AANTAL DEELNEMERS

TE VERWACHTE OPBRENGST IN EURO

BESTEDING VAN DE OPBRENGST

Oudercafé op contactavond

200

100

Niveauleesboekjes 1° graad

Kerstconcert

150

150

Speeltuigen speelplaats (deel 1)

Kippenfestijn (nagerechten)

300

180

Aansluiting VCOV

Barbecue schoolfeest

250

750

- Speeltuigen (deel 2)

- Traktatie medewerkers ouderraad

- Ijsjes verkeersactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord,            Namens de ouderraad                        Namens de VZW schoolbestuur

 

 


Feedback geven