Dialoogtafels

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Dialoog is een simpele manier om ouders van diverse origine, in kleine kring, te beluisteren.
De nadruk ligt op een open interculturele dialoog, die de sociale cohesie op school ten goede komt.
De dialoogmethode is uitermate geschikt om de participatie van ouders met minder behartigde belangen te stimuleren. De oudervertegenwoordigers kunnen drempels ontdekken en die verwoorden naar de directeur en het schoolbestuur.
 
Wat is een dialoog niet?
Het is geen debat, discussie, onderhandeling, gezamenlijke beslissing…
Een dialoog kan hier wel aan voorafgaan om elkaar beter te kunnen begrijpen en zo tot een gezamenlijk inzicht te komen.


Wat heb je nodig?
Gespreksregels (zie bijlage)
Hoeveel tijd neemt het in beslag?
 • Voorbereidingstijd: +- 60 minuten
 • Activiteit: +- 120 minuten
Verloop/scenario

Stap 1: Verwelkoming en situering dialoog
•    Welkom heten, drankje aanbieden
•    Doel en thema uitleggen
•    Maar duidelijk waarom er verslag wordt genomen

Stap 2: Kennismaking - creëren van vertrouwelijke sfeer
•    Naamkaartjes uitdelen
•    Ga vooraf na of er moet vertaald worden en wie dit kan doen
•    Start eventueel met een kennismakingsspel: sfeerkaarten … 
Je kan starten met vragen over hun ervaringen met het onderwijs ‘hoe was jouw eerste schooldag?’, ‘welke leerkracht is jou het beste bijgebleven of heeft je het meest geïnspireerd?’, ‘wat zat er in jouw boekentas?’…
•    Leg uit wat dialoog is en geef uitleg over de spelregels

Stap 3: Ervaringen delen
•    De gespreksleider begint met het vertellen van zijn eigen ervaringen met het thema. Je kan best met een positieve ervaring beginnen, zo is de trend gezet.
•    Ervaringen zijn niet juist of fout. Ze zijn wat ze zijn.
•    Als er misverstanden of vragen aan bod komen, kan je wel kort info geven. Zorg ervoor dat het geen infosessie wordt.

Stap 4: Dromen en doen
•    Hierbij ga je een stapje verder dan ervaringen uitwisselen.
•    Je kan de deelnemers uitnodigen om over hun dromen te spreken.
•    Stel vragen zoals:
o    Wat zou je in de school veranderen, als je dat zou kunnen?
o    Wat zou je graag tegen de directeur van de school zeggen?
o    Wat zou je hier zelf voor kunnen doen?”

Stap 5: Afsluiten
•    Eventueel kan jullie samen conclusies trekken uit het gesprek. 

Hoe kan je variëren? Welke tips geven we nog mee?

•    De sfeer aan de dialoogtafel is positief: ‘we willen jouw verhaal horen, we gaan dit niet beoordelen, wat jij vertelt vanuit jouw ervaringen is sowieso juist.’
•    Als je met verschillende partners rond de tafel zit (ouders, schoolpersoneel, leerlingen…), zet de partijen dan door elkaar, zet ze zeker niet tegenover elkaar. Ga samen in interactie.
•    Als begeleider gebruik je zo veel mogelijk open vragen (wie, wat, wanneer, waarom, welke…)
•    Het is belangrijk om door te vragen: Kan je wat meer vertellen? Hoe bedoel je dat precies? Wat betekende dat voor jou?...
•    Niet alle deelnemers stellen het op prijs dat er verslag wordt genomen. Leg bij de start goed uit waarom dit belangrijk is.


Vrijwilliger bij de VCOV?

De VCOV is in veel overlegorganen actief en geeft mandaten aan vrijwillige ouders om hierin te participeren.

Interesse
 • In het onderwijslandschap?
 • In schooloverstijgend nadenken voor alle ouders?
 • In de structuur, de planning en coördinatie van het onderwijsaanbod?
 • In de realisatie van de gelijke onderwijskansen van jongeren in de regio?
 • In het welzijn van kinderen op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk?
 • Deel uitmaken van een groep gemotiveerde ouders?
 • In netwerken?
Heb je het volgende profiel?
 • Het vertegenwoordigen van de stem van alle ouders
 • Betrokken bij de ouderwerking/schoolwerking
 • Bereid om je te verplaatsen naar vergaderingen en netwerkmomenten
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk
 • Bereid om kennis op te doen over onderwijsstructuren
 • Bereid om kennis op te doen over de gelijke onderwijskansen in de regio
 • Bereid om kennis op te doen over onderwijs, welzijn, gezondheid en werk
Kandidaat?

Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur naar de VCOV

Klik hier en vul het formulier in

Meer informatie

Meer informatie kan je hier vinden:

·       Algemene beleidsvisie VCOV

·       Informatie over de mandaten

Feedback geven